Lưu trữ

Archive for Tháng Tám, 2011

Hình Ảnh Các Cố Đạo và Giáo Xứ

Tháng Tám 31, 2011 1 Bình luận
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized

Cha Nguyễn công Minh

Tháng Tám 31, 2011 1 Bình luận

Nguyễn công Minh


Nguyễn công Minh
Cha Nguyễn công Minh, Dòng Phanxicô


Tiểu tử Công Minh và Đức Khâm Sứ Girelli, khi ngài ghé qua thăm nhà thờ Du Sinh, Đalat, chiều thứ bảy, 7-7-2012


Chuyên mục:Uncategorized

Cha Trương trung Hưng

Tháng Tám 31, 2011 2 comments

Trương trung HưngTrương trung Hưng


Cha Trương trung Hưng


vung vinh SF


Don Bosco 63 Họp Mặt Năm 2010

Chuyên mục:Uncategorized

Gia Đình Trần văn Hương

Tháng Tám 31, 2011 4 comments

Tran van Huong


Tự chụp ngày 14/11/2011


Tran van Huong


Trần văn Hương & Ánh Hằng, 1975, Sở Thú, Saigon


Huong & Hang


Tran van Huong


Ánh Hằng (TVH), Phượng, Liên, Loan @ Kentucky, 1981


Tran van Huong


gđ Trần văn Hương tai Hội An, VN, ngày 21 tháng 12, 2010
Liên(2), Mai(4), Loan(3), Phương(cả), Ánh Hằng, Dung


Tran van Huong

Trần văn Hương và các con tại Lake Tahoe 8/2011
TVH, Loan(3), Liên(2), Mai(4), Dung(út), Phương(cả)


Tran van Huong


PT Toàn yêu cầu chụp hình không đeo kiếng râm tại Hội An


Tran van Huong


Cha sở Hòn Chông (Nguyễn minh Chu, lớp 61) hướng đạo gđ TVH tham quan Chùa Hang


Tran van Huong


gđ Trần văn Hương tại Vũng Tàu ngày 01/01/2011


Tran van Huong


Căn cứ Hải Quân McCathay, Cam Ranh, VN, 1970

Chuyên mục:Uncategorized

Gia Đình Nguyễn văn Khấn

Tháng Tám 31, 2011 2 comments

gd Khan

Gia Đình Nguyễn văn Khấn, trưởng lớp tiên khởi lớp Don Bosco 63
Trang(cả), Khấn , Hương(3),Trần thị Yến


gd Khan

GĐ Nguyễn vãn Khấn, Lâm Đồng, Việt Nam
Trang(cả), Hương(3), Khấn, Yến,Nguyên (út), Hiền(dâu cả), Nghiêm (2)

Chuyên mục:Uncategorized

Gia Đình Phạm thế Tòan

Tháng Tám 31, 2011 1 Bình luận
  • Hiền thê: Phượng
  • Ngày kết hôn: 22/11/75
  • Các con: Jivago, Lara, Milan
  • Các cháu:


ca doan phanxico


cha Thông, cha Nhuần, Phượng (Toàn), và Toàn @ Montreal, Canada 09-10-2011


Pham the Toan & Phuong


gđ Phạm thế Toàn, Phục Sinh 2011 @ Montreal, Canada


Pham the Toan & Phuong

Phạm thế Tòan & Phượng, Montreal, Canada


The Toan
gđ Phạm thế Toàn, Montreal, Canada
hình chụp ngày chịu phép Thêm Sức của Milan
Jivago, Phượng, Milan, Toàn, Lara


gia dinh Pham the Toan

gia đình Phạm thế Tòan


gia dinh Pham the Toan

Phạm thế Toàn và cháu út Milan
eh Thế Toàn, cháu Milan đang chỉ con cá và nói cái gì vậy?
Miệng của Toàn chu ra giống như kêu lên “Oh” vậy

Chuyên mục:Uncategorized

Gia Đình Hoàng phúc Thành

Tháng Tám 31, 2011 2 comments

phuc Thanh


San Francisco, 08/09/2011


phuc Thanh


Trong Nhà Thờ Chính Tòa, San Francisco, 9/2011


pictures


tại nhà Bùi ngọc Đĩnh, San Jose ngày 05-09-2011


Thanh Hoang


gđ Hoàng phúc Thanh, Houston, Texas, USA

hình chụp ngày lễ ra trường Trung Học của Anh Thư
Hoàng Thành, Anh-Thư, Liên-Hương, Lee-Hương, Việt-Hương


Thanh Hoang

Hoàng Thành, Anh-Thư, Liên-Hương
Chuyên mục:Uncategorized