Lưu trữ

Archive for Tháng Tám, 2011

Hình Ảnh Các Cố Đạo và Giáo Xứ

Tháng Tám 31, 2011 1 comment
Categories: Uncategorized

Cha Nguyễn công Minh

Tháng Tám 31, 2011 1 comment

Nguyễn công Minh


Nguyễn công Minh
Cha Nguyễn công Minh, Dòng Phanxicô


Tiểu tử Công Minh và Đức Khâm Sứ Girelli, khi ngài ghé qua thăm nhà thờ Du Sinh, Đalat, chiều thứ bảy, 7-7-2012


Categories: Uncategorized

Cha Trương trung Hưng

Tháng Tám 31, 2011 2 comments

Trương trung HưngTrương trung Hưng


Cha Trương trung Hưng


vung vinh SF


Don Bosco 63 Họp Mặt Năm 2010

Categories: Uncategorized

Gia Đình Trần văn Hương

Tháng Tám 31, 2011 2 comments

Tran van Huong


Tự chụp ngày 14/11/2011


Tran van Huong


Trần văn Hương & Ánh Hằng, 1975, Sở Thú, Saigon


Huong & Hang


Tran van Huong


Ánh Hằng (TVH), Phượng, Liên, Loan @ Kentucky, 1981


Tran van Huong


gđ Trần văn Hương tai Hội An, VN, ngày 21 tháng 12, 2010
Liên(2), Mai(4), Loan(3), Phương(cả), Ánh Hằng, Dung


Tran van Huong

Trần văn Hương và các con tại Lake Tahoe 8/2011
TVH, Loan(3), Liên(2), Mai(4), Dung(út), Phương(cả)


Tran van Huong


PT Toàn yêu cầu chụp hình không đeo kiếng râm tại Hội An


Tran van Huong


Cha sở Hòn Chông (Nguyễn minh Chu, lớp 61) hướng đạo gđ TVH tham quan Chùa Hang


Tran van Huong


gđ Trần văn Hương tại Vũng Tàu ngày 01/01/2011


Tran van Huong


Căn cứ Hải Quân McCathay, Cam Ranh, VN, 1970

Categories: Uncategorized

Gia Đình Nguyễn văn Khấn

Tháng Tám 31, 2011 2 comments

gd Khan

Gia Đình Nguyễn văn Khấn, trưởng lớp tiên khởi lớp Don Bosco 63
Trang(cả), Khấn , Hương(3),Trần thị Yến


gd Khan

GĐ Nguyễn vãn Khấn, Lâm Đồng, Việt Nam
Trang(cả), Hương(3), Khấn, Yến,Nguyên (út), Hiền(dâu cả), Nghiêm (2)

Categories: Uncategorized

Gia Đình Phạm thế Tòan

Tháng Tám 31, 2011 1 comment
 • Hiền thê: Phượng
 • Ngày kết hôn: 22/11/75
 • Các con: Jivago, Lara, Milan
 • Các cháu:


ca doan phanxico


cha Thông, cha Nhuần, Phượng (Toàn), và Toàn @ Montreal, Canada 09-10-2011


Pham the Toan & Phuong


gđ Phạm thế Toàn, Phục Sinh 2011 @ Montreal, Canada


Pham the Toan & Phuong

Phạm thế Tòan & Phượng, Montreal, Canada


The Toan
gđ Phạm thế Toàn, Montreal, Canada
hình chụp ngày chịu phép Thêm Sức của Milan
Jivago, Phượng, Milan, Toàn, Lara


gia dinh Pham the Toan

gia đình Phạm thế Tòan


gia dinh Pham the Toan

Phạm thế Toàn và cháu út Milan
eh Thế Toàn, cháu Milan đang chỉ con cá và nói cái gì vậy?
Miệng của Toàn chu ra giống như kêu lên “Oh” vậy

Categories: Uncategorized

Gia Đình Hoàng phúc Thành

Tháng Tám 31, 2011 1 comment

phuc Thanh


San Francisco, 08/09/2011


phuc Thanh


Trong Nhà Thờ Chính Tòa, San Francisco, 9/2011


pictures


tại nhà Bùi ngọc Đĩnh, San Jose ngày 05-09-2011


Thanh Hoang


gđ Hoàng phúc Thanh, Houston, Texas, USA

hình chụp ngày lễ ra trường Trung Học của Anh Thư
Hoàng Thành, Anh-Thư, Liên-Hương, Lee-Hương, Việt-Hương


Thanh Hoang

Hoàng Thành, Anh-Thư, Liên-Hương
Categories: Uncategorized

Gia Đình Bùi ngọc Đĩnh

Tháng Tám 31, 2011 2 comments


Kỷ niệm 20 ăm tình nồng: 1992-2012


chia tay Phạm văn Nhật ngày 21 tháng 01, 2012 @ nhà hàng Thiên Long

Dinh & Nguyet


Đám cưới Buì ngọc Đĩnh & Minh Nguyệt, San Jose, USA, 31-10-1992


Dinh & Nguyet


Đám cưới Buì ngọc Đĩnh & Minh Nguyệt, San Jose, USA, 31-10-1992


Dinh & Nguyet


Đám cưới Buì ngọc Đĩnh & Minh Nguyệt, San Jose, USA, 31-10-1992


Dinh & Nguyet


Đám cưới Buì ngọc Đĩnh & Minh Nguyệt, San Jose, USA, 31-10-1992


Dinh & Nguyet


Đám cưới Buì ngọc Đĩnh & Minh Nguyệt, San Jose, USA, 31-10-1992


gd Dinh


gđ Bùi ngọc Đĩnh, San Jose, USA
Ngọc An, Ngọc Quỳnh, Ngọc Đĩnh, Ngọc Nguyệt, Ngọc Thaỏ, Mẹ Đĩnh


Categories: Uncategorized

Thắng Cảnh Đó Đây

Tháng Tám 24, 2011 Để lại phản hồi

Xin Quí Vị chia sẻ những cảnh đẹp với tất cả mọi người bằng cách gửi hình về cho Admin. Xin Chân Thành cảm ơn trước.


phong canh


Vikingsholm Castle, Lake Tahoe, California


phong canh


Vikingsholm Castle, Lake Tahoe, California


phong canh


Lake Tahoe, California


phong canh


Hội An, Việt Nam


phong canh


Hội An, Việt Nam


phong canh


Hội An, Việt Nam


phong canh


Hội An, Việt Nam


phong canh


Nơi nuôi tôm,Hội An, Việt Nam


phong canh


Cầu nổi, Hội An, Việt Nam


phong canh


Hoàng Hôn, Hội An, Việt Nam


phong canh


Hòn Trẹm, Việt Nam


phong canh


Hòn Trẹm, Việt Nam


phong canh


Hòn Chông, Việt Nam


phong canh


Hòn Chông, Việt Nam


phong canh


Hòn Chông, Việt Nam


phong canh


Nhà Thờ, Hà Tiên, Việt Nam


phong canh


Tiên Nữ, Hà Tiên, Việt Nam


phong canh


Phú Quốc, Việt Nam


phong canh


Phú Quốc, Việt Nam


phong canh


Phú Quốc, Việt Nam


phong canh


Vũng Tầu, Việt Nam


phong canh


Vũng Tầu, Việt Nam


phong canh


Vũng Tầu, Việt Nam


phong canh


Vũng Tầu, Việt Nam


phong canh


Vũng Tầu, Việt Nam


phong canh


Saigon, Việt Nam


phong canh


Saigon, Việt Nam


phong canh


Saigon, Việt Nam

Categories: Uncategorized

Tiểu Hội Don Bosco 63 tại San Jose 9/2011

Tháng Tám 15, 2011 14 comments

lich


tieu hoi San Jose

Buổi họp phân công cho “Tiểu Hội Don Bosco 63″ được tổ chức tại nhà A/C Đặng văn Linh Chủ Nhật ngày 08/14/2011


Trái: Bùi ngọc Đĩnh, Hằng (Hương), Trần văn Hương, Nguyễn đức Thắng
Phải: Nguyệt (Đĩnh), Ri (Linh), Đặng văn Linh, cha Dương bình Minh (ngọc Phác)


tieu hoi San Jose

Cha Dương bình Minh đang lập biên bản cho buổi họp với sư chứng kiến của các chị: Ri(Linh), Nguyệt(Đĩnh), Hằng(Hương)


tieu hoi San Jose


Các phu nhân đã đọc và hiểu nội dung Biên Bản Hôị Thảo và đồng thanh chấp thuận cho phu quân của mình thi hành nghĩa vụ đã được ghi rõ trong biên bản trên (trừ Thắng ba tai – hắn lúc nào cũng khôn hơn người .)

Nguyệt: anh (Đĩnh) giám đốc thì có…
Đĩnh: đúng vậy đó em; anh có cái may mắn là có em là người giám làm — Nếu không người ta đã gọi anh là Đĩnh Cuội mất rồi! hì hì


Categories: Uncategorized

Diễn Hành Tết Năm 2008 @ San Jose

Tháng Tám 13, 2011 1 comment

Trang này chỉ có tính cách tạm thời trong khi chờ đợi hình của các hội viên gởi về.


Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008
Tet 2008

Categories: Uncategorized

Hướng dẫn cách xử dụng Unikey

Tháng Tám 11, 2011 2 comments

Hướng dẫn cách xử dụng Unikey gõ kiểu telex[Download Unikey ở đây]

 1. Trước tiên lấy xuống unikey40RC2-1101-win32 hoặc unikey40RC2-1101-win64 từ link ở trên.
 2. ”instructions”

 3. Unzip unikey40RC2-1101-win32 hoặc unikey40RC2-1101-win64 mà bạn vừa lấy xuống
 4. instructions

 5. Mở, chạy, hay run UnikeyNT gì gì đó mà thây được hình dưới đây
 6. instructions

 7. Chọn y nguyên như trong hình vậy: Unicode + Telex + CTRL-SHIFT
 8. Vào email hoặc để lại phản hồi bằng cách đánh Telex dưới đay
 9. instructions

 10. Mẹo vặt:
  • Nên đánh dấu hỏi, sắc, ngã, nặng sau nguyên âm cuối cùng
  • Đánh dấu đ, ô, â, ê – thì dùng chữ hoa hay chữ thường cũng được
  • CTRL-SHIFT được xử dụng cho dùng (on) hay không dùng (off) dấu. Vì vậy khi ta muốn đánh dấu mà không thấy dấu thì ấn CTRL-SHIFT đẻ bắt đầu đánh dấu.
  • gõ ] được chữ ư, gõ [ được chữ ơ
  • [PAUSE] Dùng để báo cho Unikey biết là cái gõ kế tiếp không phải dùng để đánh dấu. Thí dụ: Don Bo[PAUSE]sco
Categories: Uncategorized

Từ Vết Thương Lòng Kể Truyện Xưa

Tháng Tám 10, 2011 Để lại phản hồi

Noel nam nao


by DaoKim

Khen thay trí nhớ Bùi Trung Đông. Mình nghĩ 6 người đó chính xác là Đông, Phác, Linh, Ân, Sơn, Toán. Linh và Phác thì đang ở San Jose, CA. Đông đã lên tiếng từ Bà Rịa.

Hồi tớ vượt biên, cũng ra khơi lên tàu từ Bà Riạ, bị lạc ở Hàm Tân, rồi lênh đênh 9 ngày 9 đêm rồi mới được tàu dàu Philippines cứu vớt đưa vào Pulau-Bidong.

Phan Đình Sơn thì nghe nói đã làm chức vụ gì đó ở Hậu Giang, còn Phan Đình Toán thì chưa nghe tiếng ho hen.
Phan đình Toán nhà ta cũng đi giúp xứ rồi mới thôi thì phải. Ai có tin tức gì về Toán thì cho bà con biết với.
Số của Bùi Trung Đông sao xui quá, chỉ thiếu có 2 tháng mà hụt chuyện HO.

Bây giờ có cách nào đi du lịch Mỹ một chuyến cho bõ tức không hả Đông? Mình sẽ vạn động anh em bên này mua vé khứ hồi cho Đông đó! Sang đây tha hồ kể chuyện cho “người nhái” nghe.

Thôi, mọi sự chẳng thể nào qua nổi bàn tay của Chúa. Mai mốt, khi Đông đứng trước mặt Chúa để hỏi Chúa “tại sao?”, thì tớ sẽ “xuỵt” để yêu cầu mọi người im lặng mà nghe câu trả lời của Chúa cho Bùi Trung Đông. Chịu không?
Bây giờ thì chỉ biết an ủi lẫn nhau vậy thôi. Hy vọng là Đông có phương tiện liên lạc với anh em rồi. Khi nào cần thư riêng thì cứ gửi riêng địa chỉ, sẽ lai rai tâm sự đỡ buồn.

Cũng khó mà tưởng tượng nổi một Phạm Thế Toàn phát tướng phát tài đến như vậy. Tớ nghĩ ông Nguyễn Cao Kỳ đã là thần tượng của cậu một thời, nên cậu mới gửi thiệp chúc Tết cho ông ấy. Tiếc là lúc đó Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn nhỏ quá, chứ không thế nào Cậu cũng làm rể ông Kỳ rồi, và thế nào cũng thòi ra Nguyễn Cao Kỳ Cục. May cho cậu là Phượng đã nhanh tay lôi cậu vào Toà Án kết hôn theo luật pháp, nên giờ mới có La-ra với Ladô xinh đẹp và giỏi giang như vậy đó chứ.
Bùi Trung Đông đã cho cậu biết tên 6 người đẹp trong tấm hình đó rồi nhé. Cậu đánh máy không dấu là Toan. Có: Trần viết Toan (tức Trần Ngọc Huỳnh sau này, đã làm linh mục và đã qua đời). Nguyễn Thế Toàn nhỏ con và xấu trai hơn Phạm Thế Toàn (of course), và hắn ra năm nào tớ cũng quên rồi. Ngoài ra còn có Phan Đình Toán, và Phạm Thế Toàn.

Qua chuyện Toàn kể, bà con mới biết Toàn được Phạm Thế Mỹ cột giây cột người cậu vào người hắn rồi chở cậu về nhà. CŨng hay là lúc say như thế mà vẫn còn nhớ! Đúng là kỷ niệm khó quên trong đời. Bây giờ ai ngờ Phạm Thế Mỹ đã ra người thiên cổ.

Đã nói tới Phạm thế Mỹ, không thể không nhớ tới Phạm văn Đào. Đào với Mỹ là anh em bà con. Đào ở lại chủng viện lâu hơn Mỹ. Chắc Trương Trung Hưng còn nhớ, hồi thi Tú Tài 2, tụi mình còn đang học bài thi, con nhà Đào đã tới gần ôm vai ôm cổ tụi tớ, hắn đứng sau lưng, đè nguyên con của hắn, tục gọi bác hồ của hắn, vào lưng chúng tớ. Mẹ kiếp, cái thằng tục thật! Nghe nói Đào ở Austin Texas, nhưng chưa hề gặp mặt hoặc có số phôn để liên lạc.

Nghe Phạm thế Toàn nói chưa nhớ ra Hoàng Phúc Thành. Hoàng phúc Thành còn đang bận tay hành nghề thợ bạc, chuyên làm giây chuyền vàng cho phụ nữ. Hắn quê Đất Hứa, Kiên Lương. Chỉ tiếc hắn đi vô tu rồi lại đi ra tu, chứ không thì hắn sẽ làm ca sĩ còn nổi hơn Chế Linh lính chê nhiều. Hắn được trời ban cho một giọng hát trầm ấm và mạnh. Bởi vậy ca đoàn lớp DonBosco chúng minh lúc nào cũng cần hắn. Hồi đó, ca đoàn lớp mình đến phiên hát ở đại chủng viện Sềgòn mà hắn nghẹt mũi hay khò khè thì tớ buồn lắm.
Hoàng Phúc Thành, Hồ Ngọc Trứ, Đoàn Hữu Xuân còn có cái tài học thuộc lòng rất giỏi. Thời cha Thư dạy Việt Văn, khi làm bài, có 3 tên Thành-Trứ-Xuân viết y chang từng chữ, từng dấu chấm dấu phẩy trong sách. Tên nào mà thiếu một dấu phẩy thì các hắn xuýt xoa tiếc nuối y như có con chết. Mình nghĩ cứ tức cuòi hoài. Xuân với Trứ đã chịu chức sớm sủa vì được ưu tiên nam kỳ. Không biết Xuân Trứ bây giờ ra sao rồi, lên tiếng cho bà con nghe với chứ!

Riêng Hoàng Phúc Thành thì khoảng năm 1974 có giúp nhà thờ Châu Đốc. Lúc đó tớ đang làm văn phòng đại chủng viện Thánh Tôma, hắn vào phòng tớ hỏi có bài hát gì mới không. Mình mở ngăn kéo ra, vớ ngay được bài Ca Khúc Trầm Hương còn viết bằng bút chì, liền đưa cho hắn. Vậy mà hắn mang về Châu Đốc tập hát cho con cái của hắn. Rồi từ đó, không biết làm sao mà bài hát được phổ biến nhanh chóng. Đến năm 1976 mình về Ngọc Thạch dự chương trình hát thánh ca, thì bỗng thấy Hoàng Ngần điều khiển bài hát đó để dự thi. Bây giờ thỉnh thoảng nghe ở đâu hát Ca Khúc Trầm Hương, thì mình nhớ ngay đến Hoàng Phúc Thành và biết ơn hắn lắm!

Chiều nay đọc thư của Trương Trung Hưng mới biết thêm Hoàng Thanh Liêm đã qua đời. Buồn nhỉ!

Vậy, nếu lập danh sách những anh em đã khuất, có:

- Phan Thế Đức, Hoàng Thanh Liêm, Phạm Thế Mỹ, Vũ Xuân Huyên, Nguyễn Văn Thông… và còn những ai nữa, xin các bạn bổ túc thêm. Chúng mình nên có một trang dành cho anh em đã qua đời, và hàng năm nên có lễ giỗ chung cầu nguyện cho các anh em ấy. MÌnh đề nghị kỳ họp mặt ở San Jose kỳ này sẽ có một thánh lễ đặc biệt cầu cho các anh em đã khuất.

Phác ơi, Đĩnh ơi, tớ mua vé sang Cali rồi. Nhờ Phác đón tớ ở phi trường Oakland lúc 10:50AM ngày thứ hai mùng 5 tháng 9 nhé. Nếu kh2ong được thì tớ đành phải đi taxi thôi, vì nếu mua vế về San Jose thì giá vé mắc hơn nhiều, lại bị đổi chuyến bay nên mệt quá, đành chọn Oakland vậy.

Cụ Thủ nói đến bài viết chính cho trang blog, chẳng biết cụ admin muốn bài như thế nào, nhưng có lễ phải tụ họp lại, nói chuyện ba hoa chích choè một hồi, nhắc lại chuyện xưa tích cũ thì mới có kẻ viết được. Bây giờ đã gần 50 năm, trí nhớ nào cũng có phần giống memory bị damaged, cần phải format lại rồi sửa chữa chăng, cụ thủ?

Categories: Uncategorized

Hình Ảnh Gia Đình Của Các Bố Đời

Tháng Tám 9, 2011 28 comments
Categories: Uncategorized

Hình Ảnh Sinh Họat

Tháng Tám 2, 2011 10 comments


Tiểu tử Công Minh và Đức Khâm Sứ Girelli, khi ngài ghé qua thăm nhà thờ Du Sinh, Đalat, chiều thứ bảy, 7-7-2012


dalat 2010

DB63 họp mặt 2010 tại Du Sinh, Da Lat
hàng 1: vợ Đông, vợ Tín, Bùi Duy Tân, Trương Trung Hưng, Bùi văn Đang, Vũ quí Gia
hàng 2: Nguyễn văn Khấn, vợ Ngọc Minh, Vũ văn Tác, Nguyễn Công Minh, Vũ văn Bạch,
Nguyễn Hữu Thể

hàng 3: Nguyễn văn Đồng, vợ Đồng, Hoàng Bá Biến, Đoàn Hữu Xuân, Phạm Trung Ngân,
Nguyễn Lam Phương

hàng 4: Đỗ Kế Hoạch, Nguyễn văn Đức, Bùi Trung Đông, Vũ Trọng Tín, Phạm Ngọc Minh


cha Ho & cha Khoa

cha Rafael Xuân Nguyễn, bé Dung, bé Mai, cha Nguyễn tấn Khoa
Ghi chú: muốn biết bé Dung và bé Mai bây chừ bao lớn, xin coi gđ TVH ở trang gđ bố đời


Tran van Huong
Cha Nguyễn văn Hảo và gđ TVH @ Motreal, Canada (1988)


huong & hao

Trần văn Hương và Nguyễn văn Hảo @ NASA, Houston, Texas


Dang van Rao

ngồi: mẹ TVH, phải: cha Đặng văn Rao


dalat 2010

DB63 họp mặt 2010 tại Dalat, Nhà thờ Du Sinh, do cha xứ Nguyễn công Minh chăm sóc.
cha Nhuan

cha Vũ văn Nhuần và Phạm thế Toàn

cha Nhuan

ca đoàn Phanxicô mừng 24 năm Linh Mục cha Pierre Vũ văn Nhuần

cha Nhuan

cha Vũ văn Nhuần và Phạm thế Toàn

cha Nhuan

ca đoàn Phanxicô mừng 24 năm Linh Mục cha Pierre Vũ văn Nhuần.
(
Minh ghi chú : Chàng áo đen với đàn Guitar là Lm Aimé Đỗ văn Thông, dưới Minh một lớp thuộc dòng Phanxicô. Chàng “theo bác tìm đường cứu cuốc” và định cư tại Canada) 

cha Nhuan

ca đoàn Phanxicô mừng 24 năm Linh Mục cha Pierre Vũ văn Nhuần

cha Nhuan

cha Vũ văn Nhuần và Phạm thế Toàn. Áo đen là cha Thông, ofm

LX vung bay area

Anh em cựu chủrng sinh Long Xuyên vùng Bay tham dự lễ cầu cho bố của Đặng văn Linh

Dat Lat

Các cố đạo và bố đời cùng với xương sườn cụt của mình ghé Mũi Né, Phan Thiết (trên đường đi Nha-Trang, rồi lên Đalat, tháng 10 năm  2010). Hình các người “lạ” là chủ nhà resort nơi anh chị em ghé lưng.

tet 2011

Tết 2011, San Jose, California
nha dinh

(ngồi) cha Hảo, cha Minh, Thảo Đặng (66), cha Phác, Nguyệt và 2 con của Đĩnh
(đứng) Hằng+Hương, Giao+Loan, Đĩnh

nha dinh 2

Đĩnh, Minh, Giao, Hảo, tháng 9 năm 2000

tai nha giao
tại nhà BS Vũ văn Giao (9-2000)

Khoa & PhacKhoa Khoa & Phác tại bãi biển San Francisco
Khoa & Phac

Khoa & Phác tại Golden Gate Park, San Francisco
Khoa & Huong

Khoa & Hương tại bãi biển San Francisco

Hao & Cuong
cha Cường (Taiwan) cắt tóc cha Hảo (Canada) tại San Jose, USA

Cache Creek

Cờ bạc là bác thằng bần, Cache Creek, California

Le Ta on
Hình chụp ACE LX sau thánh lễ ta ơn ở San Jose
đặc biệt có Đẩu lớp Vô Nhiễm đã qua đời

Le Ta on

Thánh lễ tạ ơn do cha Khoa chủ tế cùng với sự tham dự của ACE LX San Jose
(hàng trong) Giao, Linh, bố của Đĩnh (dã qua đời 9 năm rồi)
Bà cụ là mẹ của Bùi ngọc Đĩnh
Le Ta on

Ông cụ đeo kiếng mặc áo đen ngồi phía phải là Ô. cố bố cha Đương (lớp 68?)
Ông cụ đeo kiếng mặc áo trắng ngồi hàng đầu là bố của Đặng ngọc Thảo (66)

Dam cuoi Lien

Đĩnh, Giao, Hằng (Hương), Nguyệt (Đĩnh), cha Phác, cha Khoa, Tuấn (em Hương), cha Hảo, Huệ (cháu), cha Cường (Taiwan), Hương

hai cô đứng trước cha Hảo là em dâu của Hương

Đĩnh: eh Hương, cậu có thấy vợ cậu khóac tay tớ không? (cười đắc ý…)

Hương: đâu, hình nào? Ừ nhỉ. Thế Nguyệt đã thấy hình này chưa?

Categories: Uncategorized

Giáo Phận Long Xuyên

Tháng Tám 1, 2011 Để lại phản hồi

Nha tho chinh toa Long Xuyen
Nhà thờ Chính Toà Long Xuyên

Ðức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu
Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên
DC Tieu

Khẩu Hiệu : “Ðể Tất Cả Nên Một”
Sinh ngày 20/08/1945 Tại Phú Ốc , Nam Định
Thụ Phong Linh Mục ngày 10/08/1974
Được bổ nhiệm làm Giám Mục ngày 3/06/1999
Được Thụ Phong Giám Mục ngày 29/06/1999
với chức vụ Giám Mục Phó Giáo Phận Long Xuyên.
Được Kế Nhiệm Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Long Xuyên ngày 02/10/2003

Ðức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần
Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên
DC Tuan

Khẩu Hiệu : “Giới Luật Mới”
Sinh ngày 24/06/1928 Tại Cẩm Lai, Thái Bình
Thụ Phong Linh Mục 02/07/1955
Được bổ nhiệm Làm Giám Mục ngày 15/04/1975
Thụ Phong Giám Mục , Với chức vụ Giám Mục Phó Giáo Phận Long Xuyên ngày 01/05/1975
Được Kế nhiệm Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Long Xuyên ngày 30/12/1997
Hưu Dưỡng tại Toà Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên ngày 02/10/2003

Ðức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ
Nguyên Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên
02/02/1909 – 10/06/2009

DC Ngu

Khẩu Hiệu : “Chúa Trong Anh Chị Em”
Sinh ngày 2/02/1909 Tại Vân Đồn
Thụ Phong Linh Mục ngày 29/06/1934
Được bổ nhiệm Làm Giám Mục ngày 24/11/1960
Thụ Phong Giám Mục ,Với Chức Vụ Giám Mục Chánh Tòa Giáo
Phận Long Xuyên ngày 22/01/1961
Hưu Dưỡng tại Toà Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên ngày 30/12/1997
Qua đời ngày 10/06/2009 Tại GP Long Xuyên.
An Táng ngày 15/06/2009 Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Long Xuyên

Nha Tho Chanh Toa LX

Lược Sử
Giáo Phận Long Xuyên

A. Lược Sử Giáo Phận Long Xuyên

Giáo phận Long Xuyên trước đây lần lượt thuộc các giáo phận: Ðàng Trong (1679), Tây Ðàng Trong (1844), Nam Vang (1850), Cần Thơ (1955). Cha F. José Garcia đến Hà Tiên lần đầu, đã cùng với giáo dân Hà Tiên dựng nhà thờ mới vào năm 1735. Ðến năm 1743, Ðức cha Armand Francois Lefèbvre đến ban phép Thêm Sức cho 100 người tại Hà Tiên, chứng tỏ vùng đất Long Xuyên được các thừa sai đến đây rao giảng Tin Mừng từ trước. Nhưng kể từ cha José Garcia, dòng Phanxicô và các thừa sai đến sau, các linh mục, tu sĩ và giáo hữu Long Xuyên dần dần xây dựng giáo phận của mình.

Từ năm 1735, khi cha José Garcia nhận coi sóc họ đạo Chợ Quán và các tỉnh miền Tây, vùng Long Xuyên “chính thức” phát triển. Năm 1745, cha José làm lại nhà thờ rộng lớn hơn, và mở rộng nhà xứ cho 8 thừa sai ở. Theo cha A. Launay, năm 1747, các cha dòng Phanxicô phục vụ các tỉnh phía Nam và có khoảng 5,500 giáo dân. Theo đề nghị của Ðức Khâm Sứ Tòa Thánh, năm 1749 tỉnh dòng Manila cử 8 linh mục sang giáo phận Ðàng Trong, cha Pedro Medina được phân công coi sóc giáo hữu tại Hà Tiên. Từ năm 1750-1754, tại Hà Tiên có 5 cha dòng Phanxicô phục vụ. Cha José Garcia qua đời ngày 1-11-1761, ngài là người có công lớn trong việc truyền giáo từ Saigòn đến Hà Tiên.

Năm 1769, Chủng viện Thánh Giuse ở Hòn Ðất được dời đến Pondichéry (Ấn Ðộ), cha Pigneau de Béhaine (Bá Ða Lộc) cùng đi với các chủng sinh. Ngài được tấn phong giám mục ngày 14-3-1774 tại Ấn Ðộ. Ngày 14-3-1776, Ðức cha về Hà Tiên, khi đó Hà Tiên có khoảng 1,000 giáo dân; ngài lập thêm họ đạo Pi Nha Lu, di dời chủng viện. Ðến năm 1778, Ðức cha Bá Ða Lộc lại cho chuyển chủng viện đến Tân Triều (Biên Hòa). Từ Hà Tiên, các cha Phanxicô đi tới Lào và Cao Miên để truyền giáo. Năm 1790-1800, các tỉnh miền Tây, Lào và Cao Miên được thêm 6 linh mục. Ðến năm 1813, khi cha Bề Trên ở Manila gọi hết các cha dòng Phanxicô về, các tỉnh miền Tây đã có số giáo hữu với cơ sở vật chất khá vững mạnh như ở Bò Ót, Năng Gù, Cù Lao Giêng (nơi có nhiều vị tử đạo, tiểu chủng viện, dòng Chúa Quan Phòng). Sau Công Ðồng Gò Thị, cha D. Lefèbvre Ngãi được tấn phong Giám Mục, ngài trở về Cái Nhum tiếp tục phục vụ.

Năm 1850, theo đề nghị của Ðức cha D. Lefèbvre Ngãi, Tòa Thánh tách một phần đất thuộc giáo phận Tây Ðàng Trong để thành lập giáo phận Nam Vang (trọn phần đất Khơ Me), đặt Ðức cha J.C. Miche Mịch coi sóc.
Cuối năm 1833, dưới triều vua Minh Mạng, nhiều giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân chịu tra tấn, lưu đày. Từ đó đến năm 1862 và thời Văn Thân, hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân phải chịu nhiều cực khổ, dùng chính sự sống để minh chứng Tin Mừng Ðức Kitô tại Long Xuyên, nổi bật là cha Thánh Phêrô Ðoàn Công Quý và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng (ông câu) lãnh triều thiên nhân chứng đức tin ngày 31-7-1859.

Năm 1938, An Giang có 4 giáo xứ, 30 giáo họ và 12,067 giáo dân; Kiên Giang có 3 giáo xứ, 18 giáo họ và 5,127 giáo dân; huyện Thốt Nốt (Cần Thơ) có giáo xứ Bò Ót gồm 1,807 giáo dân.
Ngày 24-11-1960, Ðức Gioan XXIII ban Sắc chỉ Christi Madata thành lập giáo phận Chính tòa Long Xuyên gồm: tỉnh An Giang, Kiên Giang và một phần tỉnh Chương Thiện thuộc giáo phận Cần Thơ trong giáo tỉnh Saigòn, và đặt Ðức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ làm giám mục chính tòa Long Xuyên. Lúc đầu, giáo phận Long Xuyên gồm hai tỉnh Kiên Giang và An Giang (gồm cả Thốt Nốt, trước 1975 Thốt Nốt thuộc tỉnh Cần Thơ). Ðức cha Nguyễn Khắc Ngữ cai quản giáo phận từ năm 1960-1997.

Trước cuộc di cư năm 1954, giáo phận Long Xuyên chỉ có hơn 10 xứ đạo với khoảng 30,000 tín hữu, nhưng số giáo dân từ miền Bắc ào ạt đến định cư tại các vùng kinh Cái Sắn đã nâng số giáo dân lên rất nhanh, đồng thời cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới về mọi mặt. Ðức cha Micae đã tích cực giúp đỡ đồng bào di cư và làm cho giáo phận phát triển mạnh. Theo Niên Giám năm 1964, Long Xuyên có 93,739 giáo dân trên tổng số 1,252,705 người (chiếm 7.5%), 104 linh mục triều, 3 linh mục dòng, 185 nữ tu, 6 nam tu, 59 đại chủng sinh, 270 tiểu chủng sinh, 8 trường trung học, 78 trường tiểu học, 8 cơ sở bác ái từ thiện.

Ngày 30-4-1975, cha Gioan Baotixita Bùi Tuần được thụ phong giám mục với quyền kế vị. Giáo phận Long Xuyên được coi là một giáo phận có mức phát triển ổn định so với các giáo phận khác vì đây là vùng đồng bằng ít bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh (1963-1975). Năm 1994, giáo phận có 200,000 giáo dân trong tổng số 3,670,000 người, 179 linh mục, 250 nữ tu, 51 chủng sinh, 87 giáo xứ và 156 nhà thờ lớn nhỏ.
Năm 1997, Ðức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ nghỉ hưu và Ðức cha phó Gioan Baotixita Bùi Tuần lên kế vị giám mục Chính tòa.

Ngày 29-6-1999, Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu được thụ phong và làm giám mục phó giáo phận Long Xuyên.
Ngày 2-9-2003, Ðức cha Gioan Baotixita Bùi Tuần chính thức nghỉ hưu và Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu lên kế vị giám mục Chính tòa.

B. Ðịa Lý và Dân Số

Ranh giới: Giáo phận Long Xuyên gồm hai tỉnh An Giang, Kiên Giang và huyện Thốt Nốt thuộc tỉnh Cần Thơ với diện tích 10,255 km2. Có dãy Thất Sơn với ngọn núi Cấm cao 716m ở tỉnh An Giang giáp giới Cambodia. Long Xuyên có mạng lưới kinh rạch chằng chịt, ngoài ra còn có sông Hậu, một nhánh của sông Mê Kông chảy qua địa bàn tỉnh An Giang, cùng với sông Cái Lớn đổ ra biển Rạch Giá thuộc Kiên Giang.
An Giang cũng là nơi xuất phát nhiều tôn giáo đặc biệt của Nam Bộ như: Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Phật Giáo Hòa Hảo. Những tôn giáo này gắn liền với Thất Sơn, vùng núi huyền bí và linh thiêng. Ngoài ra còn có đạo Cao Ðài và Hồi Giáo.
Tổng số dân địa phương: 3,995,339 người. Ða số dân chúng làm nghề nông, nuôi trồng thủy sản và tiểu thủ công nghiệp (mộc, nuôi tằm, dệt lụa…).
Có nhiều sắc dân trong giáo phận: người Kinh, người Hoa, người Khơ Me, người Chăm…

C. Một số điểm đặc sắc của giáo phận:

1. Các thánh Tử Ðạo:

Hai vị tử đạo của giáo phận Long Xuyên: linh mục Phêrô Ðoàn Công Quý và ông câu Emmanuel Lê Văn Phụng. Cả hai được phúc tử đạo tại Châu Ðốc ngày 31-7-1859 dưới triều Tự Ðức. Hiện có hai tượng đài để kính nhớ các ngài: một tại nhà thờ thị xã Châu Ðốc và một tại giáo xứ Cù Lao Giêng.

2. Danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử:

a. Tỉnh An Giang:

Tại Núi Sam có:

 • Lăng Thoại Ngọc Hầu (1761-1829). Ông có công đào kênh Thoại Hà từ Long Xuyên đến Rạch Giá và kênh Vĩnh Tế dài 90km.
 • Chùa Tây An với Ðức Phật Thầy Tây An, Giáo tổ của Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương.
 • Thánh địa của Phật giáo Hòa Hảo ở Phú Tân.
 • Miếu Bà Chúa Xứ có rất đông khách hành hương, đặc biệt vào Ngày Vía Bà (24-27 tháng 4 Âm Lịch) hằng năm.
 • Ngoài ra còn có Núi Cấm, đồi Tức Dụp.

Thành phố Long Xuyên có:

 • Ðền Tôn Ðức Thắng tại Mỹ Hòa Hưng (Cù Lao Ông Hổ).

Núi Tượng, huyện Thoại Sơn có:

 • Óc Eo nổi tiếng với những di tích khảo cổ.

b. Tỉnh Kiên Giang:

 • Hà Tiên có Lăng Mạc Cửu, Ðông Hồ, Thạch Ðộng, Ðá Dựng, Mũi Nai.
 • Hòn Chông có hang Tiền, Bãi Dương, chùa Hang và hòn Phụ Tử.
 • Phú Quốc với những bãi biển thơ mộng tuyệt đẹp, có nhiều di tích lịch sử.

Toa Giam Muc LX
Toà Giám Mục Long Xuyên hiện nay

Categories: Uncategorized
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.