Trang chủ > Uncategorized > Vua Thiên Sai Ban Ơn Cứu Độ

Vua Thiên Sai Ban Ơn Cứu Độ

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT 17, NĂM B.

VUA THIÊN SAI BAN ƠN CỨU ĐỘ.

Tin Mừng Th.Gio-an hôm nay tường thuật dấu lạ Chúa Giê-su hóa bánh ra nhiều cho hơn 5000 người ăn trong nơi hoang vắng khi họ đi theo Ngài (Ga 6:1-15).

Theo Thánh ký, dấu lạ này chỉ cho biết Chúa là Vua-Thiên-Sai-Ban-ơn-Cứu-độ và dạy chúng ta tin theo Ngài.

1. Vua-Thiên-Sai-Ban-Ơn-Cứu-Độ.

Dấu lạ hóa-bánh-ra-nhiều chỉ cho biết Chúa là Vua-Thiên-Sai-Ban-ơn-Cứu-độ đã được tiên báo qua tiên tri Ê-li-sa (2V 4:42-44).

Theo Th.Gio-an, Chúa Giê-su đã tỏ ra mình là Vua-Thiên-Sai-Ban-ơn-Cứu-độ khi thực hiện dấu lạ ấy.Ngài mô tả Chúa như Mô-sê mới, dẫn dắt It-ra-en mới qua biển hồ Ga-li-lê là trần gian, hóa bánh ra nhiều, ban man-na là Bí Tích Thánh Thể để họ khỏi chết đói nơi hoang địa trần gian trên đường về Đất Hứa-Thiên Đàng (Ga 6:1-15).

Chính Chúa Giê-su cũng xác nhận mình là Vua-Thiên- Sai-Ban-Ơn-cứu-Độ khi phán : “ Ta là bánh hằng sống từ trời xuống…. Ai ăn bánh nầy sẽ được sống muôn đời” ( Ga 6:58).

Khi tường thuật dấu lạ hóa bánh ra nhiều, Th.Gio-an cho biết thời gian Chúa làm dấu lạ là “ sắp đến Lễ Vượt Qua” như muốn nói rằng Chúa là Vua -Thiên -Sai- Ban -Ơn -Cứu- Độ khi thực hiện Cuộc Vượt Qua Mới bằng “ Máu Giao Ước Mới sẽ đổ ra cho các con và nhiều người” (Mc 14:24).

Và, ông đã dùng những từ ngữ mà Phúc Âm Nhất Lãm dùng khi tường thuật việc Chúa lập Bí Tích Thánh Thể: “ Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi phân phát…” (Mc 14:22; Mt 26:26; Lc 22:19) như muốn nói rằng Chúa là Vua-Thiên-Sai-Ban-Ơn-Cứu-Độ khi hiến tặng thịt và máu Ngài như của lễ đên tội cho thiên hạ : “ Này là mình Ta được hiến tặng vì các con” (Lc 22:19).

Cũng theo Th.Gio-an, Chúa là Vua-Thiên- Sai-Ban-Ơn-cứu-Độ không chỉ vì Ngài nuôi sống phần xác mà còn vì nuôi phần hồn cho nên trước khi hóa bánh ra nhiều, Chúa đã “ lên núi ” để mạc khải và “Ngài ngồi đó với các môn đệ” để giảng dạy nghĩa là nuôi phần hồn (Ga 6:3),và Ngài xác nhận: “Người ta sống không nguyên bởi bánh mà còn bởi lời miệng Chúa phán ra” ( Mt 4:4; Tl 8:3; Kng 16:26).

2. Chúa dạy chúng ta tin theo Ngài.

Theo Tin Mừng hôm nay, dân chúng đã tin theo Chúa vì dấu lạ chứ không vì ý nghĩa của dấu lạ là Vua-Thiên-Sai-Ban-Ơn-Cứu-Độ viên mãn. Còn chúng ta, nếu tin Chúa là Vua-Thiên-Sai-Ban-Ơn-Cứu-Độ viên mãn, thì phải nghe theo sự thật mà Ngài làm chứng , nghĩa là sống công chính như Ngài phán với Phi-la-tô: “ Tôi là vua. Chính vì vậy mà tôi đã đến trong thế gian để làm chứng cho sự thật. Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi” ( Ga 18:37). Chúa cũng phán: “Nếu các ngươi lưu lại trong lời Ta, các ngươi là môn đệ Ta.Và các ngươi biết sự thật. Sự thật sẽ giải phóng các ngươi” (Ga 8:31,32).

Cũng theo Tin Mừng hôm nay, tin theo Chúa không những sống công chính mà còn bác ái hy sinh như em bé cho đi năm chiếc bánh và hai con cá để từ đó Chúa cứu muôn người; như các môn đệ vâng lời Chúa phân phát bánh truờng sinh cho dân dù khó tin và thu lại nhưng miếng vụn, không để các linh hồn hư đi. Như thế mới là “ Chỉ có một thân thể, một Thần Khí cũng như anh em chia sẻ cùng một niềm hy vọng” (Eph 4:4).

Lm.Jos.M.Đặng Văn Rao soạn
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Tháng Bảy 30, 2012 lúc 12:53 sáng

  Our Sunday Celebaration

  Seventeenth Sunday in Ordinary Time / B

  THE ABUNDANCE OF GOD. In the miracle of the multiplication of the loaves and fishs Jesus not only provides enough food to feed a large crowd but twelve hampers too much! Our God is an abundant giver who satisfies all our needs. Trusting in the goodness of God, may we love one another in complete selflessness and generosity. May we share freely our personal and material gifts with all who are in need.

  Resp Psalm Ps 144: 10-11, 15-18. R. v. 16

  R. The hand of the Lord feeds us;

  he answers all our needs.

  1.All your creatures shall thank you, O Lord, /

  and your friends shall repeat their blessing. /

  They shall speak of the glory of your reign /

  and declare your might, O God. R.

  2. The eyes of all creatures look to you / and you

  and give them their food in due time. / You open

  wide your hand, / grant the desires of all who live. R.

  3. The Lord is just in all his way / and loving in

  all his deeds. / He is close to all who call him, /

  who call on him from their hearts. R.

  Communion Antiphon Ps 102:2

  Bless the Lord, O my soul,

  and never forget his benifits.

  The World of the Gospel

  FEEDING ON THE MOUNTAIN

  The narrative of the multiplication of the loaves and fish is found in all four gospels. The Synoptic gospels have a ‘deserted place’ as the setting of the miracle (Lk 9:12′ Mk 6:35). They probably allude to God feeding the Israelites with manna at the time of the Exodus (Ex 16). In contrast, John situated the feeding of the crowd on ‘the mountain’ (Greek oros). In the Synoptics, the mountain is associated with important events in Jesus’ life, among which are the Sermon on the Mount (Mt 5:1), the call of the Twelve (Mk 3:13), and the commissioning of the Eleven after the resurrection (Mt 28:16).

  The multiplication of the loaves is a messianic ‘sign’ in John which points to the deeper significance of the person and action of Jesus. John situates it on the mountain to allude to the time when God wil feed his people in abundance: ‘On this mountain the Lord of hosts will provide for all peoples a feast of rich food and choice wines, juicy, rich food’ (Is 25:6).

  The bread that Jesus multiplies is not choice food, but the multiplicatin itself is connected with the Eucharist, the special food of God’s people. In fact, the multiplication of bread leads to greater sign: Jesus as the bread of life. The description of Jesus’ action (v 11) recalls the account in the Synoptic gospels of what he does at the Last Supper when he transforms the bread into his body.

  Fr Gil Alinsangan SSP

 2. Nguyen Van Mo
  Tháng Bảy 30, 2012 lúc 1:37 sáng

  My apologies should be: when God will……

  Cheers & God bless you all!

  Phanxicô Xaviê Mơ

 3. Nguyen Van Mo
  Tháng Bảy 30, 2012 lúc 2:39 sáng

  MORNING PRAYER

  O Lord, enable me to learn today some things I never knew before, to love somebody I never loved before.
  Let the spirit which was in Jesus, move within me.
  Bless all those who touch my life this day – bless the friendly smile, the good plan shared, the pooling of skills…
  Where opportunities for joy are closed at hand, save me from lifting my eyes continually to distant places.
  Let the large purposes of your kingdom claim my best gifts, the joys of your kingdom, my glad response.
  So may this day be enriched for me in giving – and for others about me in sharing.
  Hasten the day when the ways of war and suffering and confusion will give place to justice and peace in the earth.
  Rita.F. Snowden

 4. Nguyen Van Mo
  Tháng Bảy 31, 2012 lúc 12:25 sáng

  MORNING PRAYER

  The earth is the Lord’s, and everything in it,
  The world, and all who live in it;
  For he founded it upon the seas
  And established it upon the waters.

  Psalms 24:1-2 (NIV)

 5. Nguyen Van Mo
  Tháng Bảy 31, 2012 lúc 1:27 sáng

  REFLECTION:

  So many in this world know hunger
  Great eyes stare in little children’s faces
  Mothers look grim, resigned, patient
  Hollow cheeks, bony hands

  Lord, you fed the five thousand
  Let us, in our world of plenty,
  Remember this
  In a world of surplus
  No-one should die of want

  So many in this world know loneliness
  Hearts echo in their emptiness
  Faces look pinched, expressionless
  Souls hunger and thirst

  Lord, you fed the five thousand
  Let us, in our world of warmth
  Remember this
  Let us be gifts to one another through
  Solicitude, friendship, love

  Five small loaves and two fish
  Everyone satisfied
  You met physical and spiritual need
  Please fill our hearts and souls

  Lord, you fed the five thousand
  Let us, in our busy daily lives
  Remember this
  We are nourishment to each other
  Sating hunger, slaking thirst

  Let all hunger and thirst
  In body and soul
  Be eased
  Let us rest in you.

  Author Unknown

 6. Nguyen Van Mo
  Tháng Bảy 31, 2012 lúc 11:48 chiều

  MORNING PRAYER

  Grant, O merciful God, that with malice toward none,
  with charity to all,
  with firmness in the right as you give us to see the right,
  we may strive to finish the work we are in;
  to bind up the nation’s wounds;
  to care for him who shall have borne the battle
  and for his widow and his orphan;
  to do all which may achieve and cherish a just and lasting
  peace among ourselves and with all nations.

  Abraham Lincoln

 7. Nguyen Van Mo
  Tháng Tám 2, 2012 lúc 1:44 sáng

  MORNING PRAYER

  O Lord,
  I do not pray for tasks equal to my strength:
  I ask for strength equal to my tasks.

  Phillips Brooks

 8. Nguyen Van Mo
  Tháng Tám 3, 2012 lúc 2:43 sáng

  MORNING PRAYER

  Keep me as the apple of your eye;
  hide me in the shadow of your wings.

  Psalm 17:8 (NIN)

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: