Trang chủ > Uncategorized > To Trust in God for You to Enter His Kingdom

To Trust in God for You to Enter His Kingdom

HOMILY ON 28TH SUNDAY, YEAR B.

TO TRUST IN GOD FOR YOU TO ENTER HIS KINGDOM.

Today’s Gospel is also of Jesus’ teachings on the way to Jerusalem.

Responding to the question of the man running up and asking Him “Good teacher, what must I do to inherit eternal life”, Jesus said: “You are lacking in one thing. Go, sell what you have and give the money to the poor and you will have treasure in heaven; then come, follow me” (Mk 10:21).

Let‘s find out why he must sell what he has to enter the kingdom of God.

All that he has is everything that belongs to him such as money, talent, love and the self…

He must sell and dispose of all of these because they may cause him to hang on to them rather than on to God. If Jesus is “the way, the truth and the life (Jn 14:6) and he does not hang on to Him, how he can enter kingdom of his? To hang on God is to trust in him.

Selling all things is just self giving. It is not easy for him to give himself. But Jesus said to his disciples: “For human beings it is impossible, but not for God. All things are possible for God” (Mk 10:27). So he must beg God’s favor so that he may give up of himself.

According to Jesus’ words, one who gives up all things, will receive a hundred times more now in this present age (Mk 10:30). In fact, giving up the self-interest, one will earn the public ownership and the general love…

Selling all things for getting into the kingdom of God is so wise that the writer of the book of Wisdom pleaded with God for wisdom. For him, wisdom is more precious than scepter, throne, gold, silver, health and comeliness, and wisdom will bestow countless riches on him (Wisdom 7:7-11). And for St. Paul, entering the kingdom of God, one must believe God’s words, not disobey God as Jews formerly (Ex 17:7) for “The word of God is living and effective, sharper than any two-edged sword, penetrating even between soul and spirit, joints and marrow, and able to discern reflections and thoughts of the heart.” (Hebrew 4:12-13).

Worldly things are passing but God remains lasting (Ex 4:16). Let’s trust in Jesus and follow Him as he is the only way, let us make this our ultimate objective.

Written by Fr.Jos.Rao,Dang Van.


CHIA  SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT 28, NĂM B.

TIN VÀO CHÚA  ĐỂ  ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI.

Hôm nay Tin Mừng cũng là lời giáo huấn của Chúa trên đường lên Giê-ru-sa-lem.

Đáp lại người hỏi Chúa “Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?”, Chúa nói: “ Anh chỉ thiếu một điều là đi bán những gì anh có, đem cho người nghèo và anh sẽ được một kho tàng trên trời rồi theo tôi”(Mc 10:21).

Chúng ta hãy tìm lý do anh  phải bán những gì anh có để được vào nước Chúa.

Tất cả những gì anh có là những cái thuộc về anh như như tiền, tài ,tình và cả cái tôi của anh…

Anh phải bán tất cả những thứ đó vì chúng có thể làm anh bám víu váo hơn bám víu váo Chúa. Và nếu “Chúa là đường là sự thật và là sự sống”(Ga 14:6) mà anh lại không bám víu váo thì làm sao anh có thể vào được nước Ngài? Bám víu vào Chúa là tin Ngài.

Bán mọi sự mình có chính là từ bỏ mình. Thật sự anh không dễ từ bỏ  mình nhưng Chúa phán với các môn đệ: “ Loài người thì không thể làm được nhưng Chúa thì làm được” (Mc 10:27). Để được như vậy, anh phải xin ơn Chúa giúp.

Theo lời Chúa thì bất cứ ai bỏ mọi sự đi theo Chúa thì sẽ nhận được gấp trăm ngay ở đời này (Mc 10:30). Thật vậy ai bỏ tư lợi thì sẽ được của chung và  tình cảm của mọi người…

Bán hết mọi sự để vào nước Chúa là khôn ngoan cho nên tác giả sách Khôn Ngoan đã phải xin Chúa cho ơn đó. Đối với ông, khôn ngoan còn quí hơn vương trượng, ngai vàng, vàng bạc, sức khỏe và sắc đẹp rồi khôn ngoan còn cho anh của cải vô vàn (Kn 7:7-11). Còn đối với Th.Phao-lô, để vào được nước trời, người ta phải tin vào lời ngài, đừng bất tuân lệnh Chúa như dân Do-thái xưa (Xh 17:7) vì “Lời Chúa sống động, hiệu quả , sắc hơn gươm hai lưỡi, thấm nhập tận trí lòng,gân cốt và có thê phân định tâm với tư (Dt 4:12-13).

Sự đời mau qua nhưng Chúa còn mãi (Xh 4:16).Chúng ta hãy tin vào Chúa, đi theo Ngài vì Ngài là đường không thể thiếu, đích không phải cùng .

Lm.Gs.Đặng Văn Rao soạn.

Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Tháng Mười 15, 2012 lúc 11:16 chiều

  Our Sunday Celebration

  Twenty-Eighth Sunday in Ordinary Time / B

  ‘WHO CAN BE SAVED?’ In Jesus’ time people saw wealth and prosperity as signs of God’s blessing. Today we can still covet these things. We can embrace the message of our consumerist society that happiness lies in having more. The wise person knows that the greatest richness of all is the saving love of God in Christ Jesus, and it is ours for free. If our primary attachment is to Jesus, we will not covet material goods but use them as necessary.

  Resp Psalm Ps 89:12-17. R. v. 14

  R. Fill us with your love, O Lord, and we will sing for joy!

  1. Make us know the shortness of our life / that we may gain wisdom of heart. / Lord, relent! Is your anger forever? / Show pity to your servants. R.

  2. In the morning, fill us with your love; / we shall exult and rejoice all our days. / Give us joy to balance our affliction / for the years when we knew misfortune. R.

  3. Show forth your work to your servants; / let your glory shine on their children. / Let the favour of the Lord be upon us: / give success to the work of our hands. R.

  Communication to Antiphon cf. Ps 33:11

  The rich suffer want and go hungry,

  Bu those who seek the Lord lack no blessing.
  YEAR OF FAITH:2012 -2013

  2. FAITH IS A GIFT OF GOD

  Our faith shapes the way we view the world; it shapes the way we view human life. A fundamental characteristic of the Catholic understanding of humankind is that God has given each of us a basic instinct of faith. Every person is potentially a believer.

  This instinct was expressed many centuries ago by St. Augustine when he observed that his heart was restless. After years of searching for meaning and for answers, he eventually recognised that his restless heart would only be satisfied when he dwelt in God’s love. For St Paul, love expands the human heart. As we love we open our heart to God.

  There is a particular value in recognising the yearning and restlessness of our own heart. It may manifest itself in various ways. Ultimately, it is about finding meaning, connection, and value in this life and living in hope for eternal life.

  The ultimate destiny of humankind is God. The mystery is that God is both close to us – dwelling in our heart – and remote from us – totally other. God makes the first move: God stirs about in our heart so that we have a yearning for God. To live a good human life takes time and requires space to attend to the stirrings of the heart. There we discover the God of life and love.

  This is not a narcissistic turn inwards, but a turn in openness to the Spirit. It is recognition of the gift of the Spirit already within our heart. The turn inwards leads us back out of ourselves in love of God and in love and service to our neighbour.

  Fr Gerard Kelly

 2. Nguyen Van Mo
  Tháng Mười 16, 2012 lúc 12:11 sáng

  MORNING PRAYER

  Make us worthy Lord, to serve our fellow-man throughout the world who live and die in poverty and hunger.

  Give them from our hearts this day their daily bread, and with understanding and love, give them peace and joy.

  Prayer of Pope Paul VI

 3. Nguyen Van Mo
  Tháng Mười 16, 2012 lúc 2:29 sáng

  Bớ Bà Con DB 63 ơi! Cha Nhạc Sĩ Thiên Chung, Jos. Đặng Văn Rao than nguyên văn xin direct quote như vầy:

  “Rao viet bai ma it nguoi doc,dam nan chi….anh Huong,Daokim, Ng MO khich le coi.mong tin…”

  Thưa Mr Brown thân kính,

  Cha nghĩ thế là lầm, số người ‘ silent readers’ hai Bài Giảng của Cha có con số đông hơn dân số DB 63 cộng lại cả Quốc Nội và Quốc Ngoại. Không tin, Cha cứ hỏi CEO xem ‘đêm khuya thanh dzắng, ai blẻm dzô Trang Nhà DB 63 đọc cho “Đã!?'”, rồi đọc hai Bài Giảng của Mr Brown để học dịch Tiếng Anh hàm thụ miễn phí mỗi tuần!!!

  như Pet. Trung Đông lý luận:”Tình yêu cho đi mà không được nhận lãnh là tình yêu vĩ đại!”

  Cùng nhau nhớ lại Bài Giảng đầu tiên của Chúa trong khi Người bắt đầu cuộc đời công khai là Bài Giảng Trên Núi về Tám Mối Phúc Thật. Bài giảng này Thánh Găng-Đi Ấn Độ đã phải sảng sốt thốt ra là Chỉ có Chúa Giểsu Hoá Thân Thượng Đế mới có Bài Giảng ‘second to none’ này; chứ phàm như loài người chẳng ai có thể có được những tư tưởng cao siêu bao trùm mọi phạm trù của cuộc sống nhân sinh như vậy!

  Riêng các Bài Giảng quý hoá Cha dày công luyện chưởng như vầy là chứng tỏ Cha yêu thương Bà Con DB 63, như trước đây Cha từng nhắn gửi anh em; Rồi hôm nay trong email của Cha lại bảo không viết phản hồi khuyến khích Cha làm Cha hơi nản, có thể bị ma quỷ cám dỗ như Mơ, định ‘quit job’. Mình mà làm eo làm sách thì thêm làm cho anh em cười cho là hơn sáu chục tuổi đầu mà động tý là ‘dỗi cơm’. tt đang rung đùi hì hì nghĩ thầm mấy tên này xem ra ‘ nịnh thì bảo không thích – nhưng ai khen thì cũng khoái!’

  Thôi kệ, như Chúa ban ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại, chúng con hãy bắt chước Chúa:”I came to serve – Not to be served “. Ngài đã mắc nợ hai bài cho DB 63, hễ thiếu thì làm ơn bắt chước tt gửi bù là :” Anh em xum họp một nhà, bao là tốt đẹp bao là sướng vui!”

  Love & Prayers

  Phanxicô Xaviê Mơ

 4. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười 16, 2012 lúc 10:50 sáng

  MORNING PRAYER

  Lord, give us the strength to forgive our brothers and sisters all over the world for any pain they may have caused.
  Help us to be tolerant of those we may not understand and to accept the differences in everyone we meet.
  We ask this through Christ our Lord.

  Amen

 5. Nguyen Van Mo
  Tháng Mười 16, 2012 lúc 10:31 chiều

  MORNING PRAYER

  God, you created us with a capacity for
  joy that has no limits.
  Help us to remember that true joy and inner freedom that come
  from loving relationships, with other people and you.
  When we feel sad, depressed, lonely or frustrated,
  remind us to turn to you and to other people who can help us
  deal with our problems in a positive way.

  Amen.

 6. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười 19, 2012 lúc 12:34 sáng

  MORNING PRAYER

  May our Lord Jesus Christ himself and God our Father,
  who loved us and by his grace gave us eternal encouragement
  and good hope, encourage your hearts and strengthen you in
  every good deed and word.

  II Thessalonias 2: 16-17 (NIV)

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: