Trang chủ > Uncategorized > To Suffer willingly shows the truth in God

To Suffer willingly shows the truth in God

TO SUFER WILLINGLY SHOWS THE TRUTH IN GOD.

On the way up to Jerusalem, Jesus foretold his disciples the third prophecy of his sufferings and death, which he was to accept. James and John then came forward and asked him for the most important position in his kingdom, but Jesus said: “The cup I drink, you will drink and with the baptism with which I am baptizied, you will be baptized, but to sit at my right and at my left is not mine to give but is for the community” (Mk 10:39-40).

Let’s find out what these teachings mean:

“The cup I drink, you will drink” means to suffer willingly (Mc 14:36); “With the baptism with which I am baptizied, you will be baptized” means sins will be cleansed and begin a new life (Mc 1:9-11;Tt 3:5).

To Isaiah, the sufferings and the death of God’s servant show their obedience to God and is the way to redemption (Is 53:10-11).

Not to believe and obey God is a sin. Sin result in death because it causes one to be detached from God who is love and life. Fortunately out of His love for us, God sent the love to His only Son Jesus, into the world to redeem all people with His crucifixion: “For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not be perished but may have eternal life”( Jn 3:16).

According to Jesus’ words, to receive heavenly glory, James and John must imitate Him and suffer willingly (Mk 10:39-40) as an offering to redemption (Hebr 7:27).To imitate Jesus is to act and to believe in Him. To believe in Him as the chosen one is what St Paul has written in his letters to the Hebrews (Hebr 4:14-16).

Also according to Jesus’ words, sitting at Jesus’ right and left means being important in the Kingdom of God but “Whoever wishes to be greater among you must be your servant” (Mk 10:43). A servant must be humble and obedient. To be humble to God and obey Him my brothers is to trust in Him and whoever has trust in Him, will be granted the heavenly kingdom. In contrast, whoever is as arrogant as Adam was, does not trust in God, and he will perish (Gn 3:3). Obedience is also a precious offering in worshipping God ((1Sm 15:22) and offerings for redemption (Pl 2:6-11; Rm 5:19). So in our Church, God is Lord; the officer is a servant to others and his office and title are for service.

If, to suffer is not only for self-control, but also for redemption, are we trusting in Jesus and willing to suffer as He did? And if to serve God is to give freedom and love, do we give out like that too?

Written by Jos.Rao,Dang Van,pp.


CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT 29, NĂM B.
VUI CHỊU ĐAU KHỔ BIỂU LỘ NIỀM TIN VÀO CHÚA CỨU THẾ.
Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Chúa đã tiên báo lần thứ ba cho các môn đệ sự đau khổ và sự chết Ngài sẽ phải chịu ở đó. Sau đó Gia-cô-bê và Gio-an đã xin Chúa được ngồi những chỗ nhất trong nước Chúa nhưng Ngài phán: “Chén Thầy sắp uống, anh em sẽ uống; Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu…Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được” (Mc 10:39-40).

Chúng ta hãy xem những lời Chúa dạy có ý nghĩa gì ?

“Chén Thầy sắp uống, anh em sẽ uống” là vui chịu đau khổ (Mc 14:36); “Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu…” là chết cho tội và sống đời sống mới (Mc 1:9-11;Tt 3:5).

Với I-sai-a, đau khổ và sự chết của người tôi tớ Gia-vê biểu lộ sự vâng phục Chúa và là phương thế cứu độ ( Is 53:10-11).
Không tin và không vâng phục Chúa là trọng tội. Tội dẫn đến cái chết vì tội làm xa rời Chúa là nguồn sống ( St 3:3). May thay Chúa là tình yêu, Ngài đã sai Con Một Ngài đến trần gian để chuộc tội nhân loại bằng cái chết thay: “Thiên Chúa yêu thế gian đến đỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời (Ga 3:16).

Theo lời Chúa, để đạt vinh quang Nước Trời , Gia-cô-bê và Gio-an phải bắt chước Chúa mà vui chịu đau khổ(Mk10:39-40) làm của lễ đền tội(Dt 7:27). Bắt chước Chúa là tin vào Ngài. Tin vào Ngài như trung gian bầu cử là điều Th.Phao-lô dạy trong thơ gởi tín hữu Do-thái (Dt 4:14-16).

Cũng theo lời Chúa dạy, ngồi bên hữu và bên tả Chúa là làm lớn trong nước Ngài nhưng “ Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em”(Mc 10:43) . Người phục vụ thì phải khiêm nhường và vâng phục.Khiêm nhường và vâng phục Chúa trong anh em là tin vào Ngài và được hạnh phúc Nước Trời. Trái lại kiêu ngạo như A-đam, không tin vào Chúa thì sẽ chết (St 3:3). Vâng phục còn là của lễ trọng vọng để tôn thờ Chúa (1Sm 15:22) và là của lễ đền tội (Pl 2:6-11; Rm 5:19). Vì vậy trong Giáo hội, Chúa là chủ; chức sắc là đày tớ và chức tước là để phục vụ.

Nếu vui chịu đau khổ không những để tự chế mà còn để được cứu độ thì tin vào Chúa Giê-su, chúng ta có vui chịu đau khổ như Ngài không? Và nếu phục vụ Chúa là phục vụ tự do và tình yêu thì chúng ta có phục vụ Chúa trong anh em không?

Lm.Gs.Đặng Văn Rao soạn.
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười 21, 2012 lúc 10:31 chiều

  Our Sunday Celebration

  Twenty-Ninth Sunday in Ordinary Time / B

  A SERVANT LEADERSHIP. Some people use their authority to oppress others and win glory for themselves. They make their authority felt. Good leaders exercise their authority lightly, using it to help people live and work together. In today’s Gospel Jesus describes his authority in terms of service and self sacrifice: he ‘came not to be served but to serve and to give his life as a ransom for many.’ How do we exercise authority within our family, workplace, society and Church?

  Resp Psalm Ps 32:4-5, 18-20, 22. R. v. 22

  R. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.

  1. The word of the Lord is faithful / and all his works to be trusted. / The Lord loves justice and right / and fills the earth with his love. R.

  2. The Lord looks on those who revere him, / on those who hope in love, / to rescue their souls from death, / to keep them alive in famine. R.

  3. Our soul is waiting for the Lord. / The Lord is our help and shield. / May your love be upon us, O Lord, / as we place all our hope in you R.

  Communion Antiphon cf. Ps 32:18-19

  Behold, the eyes of the Lord
  are on those who fear him,
  who hope in his merciful love,
  to rescue their souls from death,
  to keep them alive in famine.

  YEAR OF FAITH

  3. FAITH AS TRUST

  The word “faith” usually implies that we trust someone, especially in circumstances where we don’t know what will happen or when we don’t have complete control of things. We trust that the other person will keep us safe or guide us to where we are going.

  We can speak of faith in God in the same way. Faith is the act by which we choose to entrust ourselves fully to God. Our act of faith is an expression of our confidence that God desires everything that is good for us, and that God will not abandon us. Our act of faith, then, becomes a response to the gift God has revealed to us in the depth of our heart. In this sense, the act of faith comes from the heart.

  But trusting God is also a decision. Sometimes people take years to reach the point where they can make the act of faith in God. They have been looking for evidence that God can be trusted. The evidence is found within the community of those who have faith. They testify to what God has done in their lives and in the world. So, each of us relies on the witness of others in taking that leap of aith and trusting God.

  While the initial act of faith is usually made within the Christian community at the time of baptism, we all need to renew it regularly. All of us experience moments when our trust in God is tested, or when we doubt. THese experiences may make us want to confront God with the hard questions. This is part of having a lively faith.

  Fr Gerard Kelly

 2. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười 21, 2012 lúc 10:43 chiều

  Lạy Chúa,

  Con vừa đọc Phần Tổng Lược (Summary) ở trên khuyên nhủ con về việc dùng quyền cha mẹ trong gia đình. Con ngộ ra rằng quyền bính chỉ nên nhẹ nhàng, tế nhị sử dụng khi thật cần để giúp con cái và đưa chúng đi đúng đường ngay nẻo chính; chứ không phải “Già đòn non nhẽ – Đánh khoẻ phải chừa” hoặc ” Yêu cho roi cho vọt -Ghét cho ngọt cho bùi!”

  Amen.

 3. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười 31, 2012 lúc 10:26 chiều

  MORNING PRAYER

  Jesus, through the Immaculate Heart of Mary,
  I offer You my prayers, works, joys and sufferings
  of this day for all the intentions of Your Sacred Heart,
  in union with the Holy Sacrifice of the Mass throughout
  the world, in reparation for my sins, for the intentions of
  all my relatives and friends, and in particular for the
  intentions of the Holy Father.

  Amen

  Thưa Quý Cha, Quý Anh Chị và các Cháu yêu dấu,
  Vì Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ nhằm ngay tuần
  Mơ lo đám tang Mẹ, nên lời nguyện tắt Mơ đang tập
  viết bằng Tiếng Anh không đăng đàn được. Hôm nay
  Mơ xin đăng lên để sang năm chúng ta đọc lại.

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: