Trang chủ > Uncategorized > I Must Be in My Father’s House

I Must Be in My Father’s House

HOMILY ON SUNDAY OF THE HOLY FAMILY.
I MUST BE IN MY FATHER’S HOUSE.

According to the Gospel of Luke, when Jesus said “ Did you not know that I must be in my Father’s house?” (Luke 2:49), he revealed to Joseph and Mary that he is not only their son but also the one of the Father (Luke 23:46). Indeed once his mother and brothers sought him out, he told them that he also belongs to the family of God (Luke 8:19).

“ Did you not know that I must be in my Father’s house?” This statement is the oracle about Jesus’ returning to his father’s house after finishing his redemption with the suffering and the resurrection. . Indeed according to the interpretation of the rabbis, every thirteen-year-old man must just to make pilgrimage to Jerusalem. So the number of twelve means a completion or fulfilment. When Luke writes ” After they had completed its days (holidays)” (Luke 2:43), he refers to the fulfillment of salvation after his death and resurrection. when completing his salvation, he shall return to his father’s house and be in his Father’s house.

” Did you not know that I must be in my Father’s house?” . When writing this, Luke used the verb “must” to refer to returning to the house of the Father and being in the Father’s house because he used this word six times in his Gospel and all of six times are related to Jesus’ death and completing the oracle (Lc13: 33; 24:26; 24:44, etc.).

“But they did not understand what he said to them”(Lk 2:50). Topic of “did not understand” always appears in the Gospel of Luke when Jesus announces his death (9:45; 18:34; 24 : 25). Therefore the statement of the boy Jesus and no understanding of his parents refers to returning to his father’s house and being in his Father’s house.

Luke also wrote ” And all who heard him were astounded at his undestanding and his answers” (Lk 2:47). Being astounded is the feeling showed when running across a thing unusual. The intelligence of the boy Jesus refers to his divinity: He not only stays in the earthly father’s house, but also in the heavenly Father’s house.
Jesus did not notify to his parents that of ” must be in the Father’s house” is because it is the messianic secret. It is not an undutifulness to his parents because Luke also wrote, “He went down with them and came to Nazareth, and was obedient to them…”( Luke 2:51).

” Did you not know that I must be in my Father’s house?” . This statement also revealed to us to understand the angels’ statement to the women visiting the tomb of the Lord : “He is not here, but he has been raised…” (Lk 24:6). “He is not here…”means that he was in his Father’s house after his death and resurrection.
That of ” be in my Father’s house” was foretold by the story of the prophet Samuel: His parents also took him to go up to Jerusalem for feast. An-na said to En-ca-na, her husband, ” Once the child is weaned, I will take him to appear before the Lord and to remain there forever” (1Sm 1:22). “Once the child is weaned” means the boy Jesus of twelve years, and completing his salvation. ” to remain there forever” is “to be in the Father’s house”.

According to Luke, it is not the while of death that our Savior returns to the Father’s house but from childhood he was conscious of and make people conscious of his returning to father’s house through suffering to be in the Father’s house.

Luke’s Gospel tells us that the Holy Family fulfilled a duty to God when going up to Jerusalem for feast. If they fulfilled the duty to God, perhaps they also completed their obligations in the family: “Qui regulae vivit, Deo vivit”. So St.John tought us, the believers: “And his commandment is this: we should believe in the name of his Son, Jesus christ, and love one another just as he commanded us “(1 Jn 3:23).

Jos. Rao Van Dang, pp


CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT. LỄ THÁNH GIA.
CON PHẢI Ở NHÀ CHA CON.

Theo Tin Mừng Lu-ca, khi Chúa Giê-su nói: “Cha mẹ không biết con phải ở nhà Cha con sao?” ( Lc 2:49), ngài cho Th.Giu-se và Đức Mẹ hay rằng ngài không chỉ là con hai vị mà còn là con của Chúa Cha (Lc 23:46). Thật vậy có lần Mẹ và anh em ngài tìm ngài thì ngài đã cho họ biết ngài còn thuộc gia đình Thiên Chúa nữa (Lc 8:19).

“ Cha mẹ không biết con phải ở nhà Cha con sao?” . Đó còn là câu nói tiên tri về việc trở về nhà Cha sau khi hoàn tất chương trình cứu độ bằng việc tử nạn và phục sinh. Thật vậy theo lối giải thích của các ráp-bi Do-thái, trẻ nam mười ba tuổi mới buộc đi hành hương về Giê-ru-sa-lem. Vậy con số mười hai nói lên sự hoàn tất. Khi Lu-ca viết “ Những ngày(lễ) ấy hoàn tất” ( Lc 2:43) thì ngài ám chỉ tới sự hoàn tất cứu độ sau tử nạn và phục sinh. Khi hoàn tất cứu độ thì ngài về nhà Cha và “ở trong nhà Cha”.

“ Cha mẹ không biết con phải ở nhà Cha con sao?”. Khi viết như thế, Lu-ca dùng động từ “phải” để nói lên việc phải về nhà Cha, ở trong nhà Cha vì ngài dùng động từ này tới sáu lần trong Tin Mừng của ngài và sáu lần đó đều liên quan đến Chúa Giê-su tử nạn và hoàn tất các lời sấm (Lc13:33;24:26;24:44 v v…).

“ Ông bà không hiểu lời ngài vừa nói”(Lc 2:50). Chủ đề “ không hiểu” luôn xuất hiện trong Tin Mừng của Lu-ca khi Chúa loan báo về tử nạn (9:45; 18:34; 24:25). Như thế câu nói của thiếu niên Giê-su và sự không hiểu của cha mẹ ngài ám chỉ sự về -nhà- Cha, và ở- trong- nhà- Cha.

Lu-ca còn viết “ Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu” (Lc 2:47). Kinh ngạc là cảm giác trước điều khác thường. Trí thông minh của thiếu niên Giê-su nói lên thiên tính của ngài: Ngài không chỉ ở trong nhà cha trần gian mà còn ở nhà Cha thiên quốc.
Chúa Giê-su không báo trước cho cha mẹ ngài việc “phải ở trong nhà Cha” là vì đó là bí mật thiên sai. Đây không là chuyện bất hiếu vì Lu-ca viết, “ Sau đó ngài đi xuống cùng cha mẹ, trở về Na-gia-rét và hằng vâng phục các ngài” ( Lc 2:51).

“ Cha mẹ không biết con phải ở nhà Cha con sao?”. Câu đó cũng hé mở cho chúng ta hiểu câu nói của thiên thần với các phụ nữ đi viếng mồ Chúa “ Ngài không còn ở đây nhưng đã sống lại” (Lc 24:6). “ Ngài không còn ở đây …” nghĩa là ngài đã ở nhà Cha sau tử nạn và phục sinh.

Việc “ ở nhà Cha con” của Chúa Giê-su đã được tiên báo qua câu chuyện tiên tri Sa-mu-en: Cha mẹ ông cũng đưa ông đi dự lễ ở Giê-ru-sa-lem. Bà An-na nói với En-ca-na chồng bà, “ Đợi cho đến khi đứa trẻ cai sữa đã. Khi đó em sẽ đưa nó đi. Nó ra mắt Đức Chúa và ở lại đó mãi mãi” (1Sm 1:22). “đứa trẻ cai sữa đã” ám chỉ việc trẻ Giê-su hết mười hai tuổi, hoàn tất việc cứu độ.“ở lại đó mãi” là ở nhà Cha.
Theo Lu-ca, không phải lúc tử nạn Đấng Cứu Thế mới về nhà Cha mà từ niên thiếu ngài đã ý thức và làm cho mọi người ý thức ngài đang về nhà Cha qua đường đau khổ để ở nhà Cha.

Tin Mừng Lu-ca cho chúng ta biết rằng Thánh Gia đã chu toàn bổn phận với Thiên Chúa khi đi lên Giê-ru-sa-lem dự lễ. Nếu các ngài đã chu toàn bổn phận với Thiên Chúa thì chắc các ngài cũng chu toàn bổn phận trong gia đình: qui regulae vivit, Deo vivit. Vì vậy Th.Gio-an dạy chúng ta: “Điều răn của Chúa là chúng ta phải tin vào Danh Chúa Giê-su-Ki-tô, Con Ngài, và phải yêu thương nhau”(1Ga 3:23).
.

Lm.Giuse Đặng Văn Rao
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Một 13, 2013 lúc 1:42 sáng

  Our Sunday Celebration

  The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph / C

  GOD, BLESS OUR HOME. A house is made of materials that are replaceable. But a home is founded on relationships, love, memories, joys and pains, births and deaths. No material compensation can ever be made for the loss of these. On this feast of the Holy Family we pray, ‘ God, bless our home’, whatever its shape may be.

  Resp Psalm Ps 83: 2-3, 5-6, 9-10. R. v. 5

  R. How happy they who dwell in your house, O Lord.

  1. How lovely is your dwelling place, /
  Lord, God of hosts. / My soul is longing and
  yearning, / is yearning for the courts of the
  Lord. / My heart and my soul ring out their joy /
  to God, the living God. R.

  2. They are happy, who dwell in your house, /
  for ever singing your praise. / They are happy,
  whose strength is in you; / they walk with ever
  growing strength. R.

  3. O Lord, God of hosts, hear my prayer, /
  give ear, O God of Jacob. / Turn your eyes,
  O God, shield, / look on the face of your
  anointed. R.

  Communion Antiphon Bar 3:38

  Our God has appeared on the earth, and lived
  among us.

  YEAR OF FAITH: 2012-2013

  13. Jesus born of the woman

  As we listened to the Christmas Gospel accounts we noted the clear affirmation that Jesus was born of a woman, Mary. St Paul also stressed this, saying that ” God sent his Son born of a woman, born under the law”(Gal 4:4). The Scriptures thereby affirm Jesus’ likeness to all human beings. He identifies with us.

  But this is not the whole story of Jesus. The same Scriptures attest that the power of the Holy Spirit was involved. The angel told Mary that the Holy Spirit would come upon her, and the power of the Most High would overshadow her. Here we have the first hint that Jesus also belongs to the realm of God. Indeed, St Mathew’s gospel speaks of the prophecy concerning a son who would be named Emmanuel, a name which means God is with us.

  During the early centuries of the Church Christian writes began to reflect on Jesus and his identity. St Cyril of Alexandria (d. 444) spoke of Jesus’ humanity being anointed with the divine Spirit. This is an affirmation that Jesus is the Christ (i.e. the anointed one). He is filled with the fullness of the Godhead and is thus one with the Son.

  Jesus himself declares that the Spirit of the Lord is upon him (Lk 4:18). He has been sent to bring good news to the poor, to bind up hearts that are broken, and to announce the gospel of God. God is now among us in a new and definitive way. Jesus is God’s self-communication. To know Jesus is to know God. In our life of faith we continually seek the face of Jesus.

  Fr Gerard Kelly

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s