Trang chủ > Uncategorized > The Blessing

The Blessing

THE FEAST ON THE NEW YEAR’S EVE
THE BLESSING

At every mass of New Year’s Eve we have the occasion for hearing the biblical readings on God’s blessings. According to the book of Numbers, Lord said to Moses,“ Tell Aaron and his sons, ‘This is how you are to bless the Israelites. Say to them: “The Lord bless you and keep you;…”(Numbers 6:22-27). For Thessalonians, St.Paul wrote, “ …The grace of our Lord Jesus Christ be with you” (1Thess5:16-28). And, St.Matthew related the proclaiming the Beatitudes: “ Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven…”.

To St. Thomas Aquinas, “ the happiness consists in the reason’s extending to the essence of the first cause” ( St.Tom.Summa Theologia. Part I-II.Question 1-5). So people will be satisfied and pleased if they comprend the thing’s cause. Comprending thing’s cause, people will love it (Lc 1:34). Loving it meeting the thirst. And meeting the thirst makes them happy.

To St.Matthew and St.Luke, happiness is for the poor, believer in God. All of them are sufferers: being meek, mourning, hungry and thirsty , merciful, clean of heart, peacemaking and persecuted (Mt 5:1-5; Lc 6:20-23).
There cannot be the entire hapiness in the world. The Beatitudes registered in Mt. 5:1-5 merely what God promised to the believer’s in him. Those who believe in him will learn from his nature, and comprend, he will satisfy. It is happiness.

The sermon on the mount is a proclamation about the heavenly happiness and also is blessing human beings.
According to Numbers, the blessedness is a gift from God. Therefore blessing anyone means praying to God for him/her: “ Speak to Aaron and his sons and tell them: This is how you shall bless the Itsraelites. Say to them: The Lord bless you and keep you!….” ( Numbers 6:22-27).

Like Aaron, St.Paul blessed Thessalonians when praying for them: “ May the God of peace himself make you perfectly holy and…The grace of our Lord Jesus Christ be with you” ( 1Thess 5:23).
When proclaiming the Beatitudes, Jesus made the blessing the poor. So we would like to become poor, aren’t we? And if blessing means praying for it, do we do that on the day of Tet?

Duy Sinh, pp


<div align="center"

LỄ GIAO THỪA
CHÚC LÀNH

Mỗi Lễ Giao Thừa chúng ta có dịp nghe những đoạn Kinh Thánh nói về phúc lành của Chúa. Theo sách Dân số, Chúa phán với Mô-sê : “ Hãy nói với A-a-ron và con cái nó rằng: Các ngươi phải chúc lành cho dân It-ra-en và nói thế này: Xin Chúa chúc lành và gìn giữ anh em…” (Ds 6: 22-27); Trong thơ gởi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca, Th. Phao-lô viết: “Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta”( 1 Tx 5:16-24); và Th. Mát-thêu tường thuật về việc công bố các mối phúc: “ Phúc thay những ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ…” ( Mt 5:1-10).

Theo Th.Tô-ma A-qui-nô, hạnh phúc của con người hệ tại trí khôn đạt được chính yếu tính của nguyên nhân đệ nhất( tính chất cốt yếu của Thiên Chúa)( Th.Tô-ma.Tổng.Luận Thần Học.Phần I-II.Vấn đề 1-5). Thật vậy người ta chỉ thỏa mãn và lấy làm vui sướng khi hiểu được căn nguyên của một sự vật: Hiểu sự vật, người ta sẽ yêu thích nó ( Lc 1:34). Yêu thích nó thì thỏa mãn lòng ao ước. Thỏa mãn lòng ao ước thì hạnh phúc.
Theo Thánh Mát-thêu và Thánh Lu-ca, hạnh phúc chỉ dành cho những ai nghèo khó, những người tin vào Chúa. Những người tin vào Chúa là những người đau khổ ở đời: Hiền lành, than khóc, đói khát, thương người, trong sạch, tạo hòa bình và bị bách hại (Mt 5:1-10; Lc 6:20-23).

Hạnh phúc trọn vẹn không thể có ở trần gian. Các mối phúc ghi trong Mt 5:1-5 chỉ là điều Chúa hứa ban cho những ai tin vào ngài. Tin vào ngài thì tìm hiểu ngài, và khi đã hiểu ngài thì thỏa mãn trí khôn. Đó là hạnh phúc.

Bài giảng Trên Núi chỉ là bài công bố về hạnh phúc nước trời và cũng là điều Chúa cầu chúc cho con người.
Theo sách Dân Số, phúc lành là ơn huệ của Thiên Chúa. Vậy chúc lành cho ai là cầu xin ơn Chúa cho người đó: “ Hãy nói với A-a-ron và con cái nó rằng: Các ngươi phải chúc lành cho dân It-ra-en và nói thế này: Xin Chúa chúc lành và gìn giữ anh em…” (Ds 6: 22-27) .

Như A-a-ron, Th.Phao-lô chúc lành cho dân The-xa-lo-ni-ca khi cầu cho họ rằng: “ Xin Chúa thánh hóa toàn diện con người anh em…Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta ( 1Tx 5: 16-24).
Khi công bố các mối phúc, Đức Giê-su đã chúc lành cho người nghèo. Vậy chúng ta muốn làm người nghèo không? Và nếu chúc phúc cho ai là cầu cho người đó thì chúng ta đã làm thế chưa?

Lm.Duy Sinh
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: