Trang chủ > Uncategorized > Meaning of the Lord’s washing of his disciples’ feet

Meaning of the Lord’s washing of his disciples’ feet

MEANING OF THE LORD’S WASHING OF HIS DISCIPLES’ FEET

According to John 13:1-15, The Lord’s washing of his disciples feet referred to the Eucharist and the sacrifice on the Cross.

1. THE LORD’S WASHING HIS DISCIPLES FEET REFERRED THE NEW PASSOVER:

“It was just before the Passover Festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father”.

“Before the feast of Passover, Jesus knew his hour had come, time to leave this world to the Father”. When writing this, Luke seems to say that The Lord’s washing of his disciples’ feet shows his new passover.

When writing, he took off his outer clothing, and ‘he put on his clothes‘, Luke used two Greek verbs, ‘themai’ and ‘labein’ as used them to describe ‘lay it down’ and ‘to take it up again’ his life (John10:18).

The sacrifice on the Cross and the Eucharist are both the Lord’s passover from death to life.

2. THE LORD’S WASHING OF HIS DISCIPLES’ FEET SHOWS THE SUPREME LOVE OF THE LORD:

Luke wrote: ‘Having loved his own who were in the world, he loved them to the end’.

Loving to the end is the greatest love: ‘Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends’ (Jn 15:13). God so loves mankind that he gave himself for them in the Eucharist and on the Cross. God‘s washing of their feet referred to the sacrifying of his life to them because it is giving up the dignity of God.

3. THE LORD’S WASHING OF THE FEET OF HIS DISCIPLES REFERRED TO THE CLEAN-UP OF SINS:

Luke wrote: “After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples’ feet, drying them with the towel that was wrapped around him” (Jn 13:5).

The water symbolizes the Holy Spirit as, for ages, it was regarded as the principle of life.A flow of water from Jesus’ side is to bring life to everyone. This water cleansed mankind’s sins, which made them die (Gen 3:3).

The sin of pride is to be solved with humility. When washing his disciples’ feet, the Lord wrapped a towel around his waist and, as servant, he served them. He lived humblest when sacrifying on the cross and through the Eucharist.

The Lord said: “Unless I wash you, you have no part with me.”.

The Lord’s washing of his disciples’ feet showed the sacrifice of his life for redemption. So Peter’s feet were to be washed.

4. THE LORD’S WASHING Of HIS DISCIPLES’ FEET IS A LESSON IN SERVICE :

The Lord said: “Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another’s feet”.

The Lord’s washing of his disciples’feet showed the sacriying his life on the cross and through the Eucharist for redemption. So if wanting to save the others, we must ‘wash their feet’.

‘If to celebrate Mass is meant to sacrifice one’s self to save the others. And this is what the Lord Jesus had done as our teacher, then this is what we as priests and laity should do for each other’.

Jos.Rao Van Dang, pp
 

Ý NGHĨA VIỆC CHÚA RỬA CHÂN CHO MÔN ĐỆ.

 

Theo Gio-an 13:1-15, việc Chúa rửa chân môn đệ diễn tả bỉ Tích Thánh Thể và Hi Lễ Thập Giá.

 

1. CHÚA RỬA CHÂN CHO MÔN ĐỆ ÁM CHỈ CUỘC VƯỢT QUA MỚI:

“Trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha”. Viết như thế, xem ra Lu-ca nói rằng việc rửa chân biểu lộ cuộc vượt qua mới.

Khi viết ‘Chúa cởi áo’ và ‘Chúa mặc áo’, Lu-ca đã dùng hai động từ Hi ngữ  ’themai’ và ’labein’ như đã dùng để chỉ việc ‘thí’ mạng sống và ‘lấy lại’ mạng sống (Ga 10:18). Hi Tế trên Thập Gía và Bỉ Tích Thánh Thể cả hai là sự Chúa vượt qua từ sự chết đến sự sống.

 

2. CHÚA RỬA CHÂN CHO MÔN ĐỆ NÓI LÊN SỰ YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG:

Lu-ca viết :“ Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”.

 Yêu đến cùng là tình yêu lớn nhất: “ Không có tình yêu nào lớn hơn là thí mạng vì bạn hữu” ( Ga 15:13).  Chúa yêu nhân loại đến đỗi hiến mạng cho họ trong Bí Tích Thánh Thể và trên Thập Giá. Thiên Chúa rửa chân cho nhân loại là hiến mạng cho họ vì ngài hy sinh phẩm vị của Thiên Chúa.

 

3. CHÚA RỬA CHÂN CHO MÔN ĐỆ NÓI LÊN SỰ THANH TẨY TỘI LỖI:

Lu-ca viết: “ Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau”.

 Nước tượng trưng cho Thần Khí vì người xưa coi nước như nguyên lý sự sống. Nước từ cạnh sườn ngài chảy ra là để trao ban sự sống. Nước đó đã tẩy sạch tội, cái làm cho chết ( Gen 3:3).

Đền tội kiêu ngạo là phải khiêm tốn.  Khi rửa chân môn đệ ,Chúa thắt lưng và phục vụ như đầy tớ. Ngài khiêm tốn hơn ai hết khi hiến thân trên thập giá và qua Bí Tích Thánh Thể.

Chúa phán: “Nếu thầy không rửa chân cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với thầy”.

Rửa chân tượng trưng cho Chúa hiến thân để cứu độ thì Phê-rô phải để Chúa rửa chân ông.

 

4. Chúa rửa chân cho môn đệ dạy bài học phục vụ:

Chúa phán: “Nếu thầy là Chúa, là thầy mà còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau”.

Chúa rửa chân tượng trưng cho hiến thân để cứu độ trên thấp giá và trong Bí Tích Thánh thể. Vậy muốn cứu độ anh em, chúng ta cũng phải ‘rửa chân’ cho họ.

Nếu dâng lễ là hiến thân để cứu độ thì các linh mục và giáo dân đã hiến thân ’như’ thầy mình chưa?

                                                                                                      

Lm.Duy Sinh
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn văn Mơ
  Tháng Tư 1, 2013 lúc 1:22 sáng

  Breaking with tradition,Pope Francis washes the feet of inmates, who included women and Muslims,at a juvenile detention centre in Rome.

  Francis has dared to break with a symbolic Easter custom.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  In a video released by the Vatican,the 76-year-old Francis was shown kneeling on the stone floor as he poured water from a silver chalice over the feet of a dozen youths:black,white,male, female,even feet with tattoos.Then, after drying each one with a cotton towel, he bent over and kiss it.

  Previous popes carried out the Holy Thursday rite in Rome’s grand St John Lateran basilica,choosing 12 priests to represen the 12 apostles
  whose feet Christ washed during the Last Supper before his crucifixion.

  AP,AFP

 2. Tháng Tư 3, 2013 lúc 11:16 chiều

  Prayer before the Holy Eucharist

  Heavently Father, increase our faith in the Real Presence of Your Son Jesus Christ in the Holy Eucharist. We are obliged to adore Him, to give Him thanks and to make reparation for sins.We need your peace in our hearts and among nations. We need conversion from our sins and the mercy of Your forgiverness. May we obtain this through prayer and our union with the Eucharistic Lord. Please send down the Holy Spirit upon all peoples to give them the love, courage, strength and willingness to respond to the invitation to Eucharistic Adoration. We beseech you to spread Perpetual Adoration of the Most Blessed Sacrament in parishes around the world. We ask this in the name of Jesus the Lord.

  Amen (Pope John Paul II)

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: