Trang chủ > Uncategorized > TAKING THE FIVE LOAVES AND THE TWO FISH

TAKING THE FIVE LOAVES AND THE TWO FISH

NGƯỜI CẦM LẤY NĂM CHIẾC BÁNH VÀ HAI CON CÁ… (Mt 14:13-21)
Sau khi Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết, Đức Giê-su rút lui vào hoang địa. Biết thế đông đảo dân chúng đi theo Ngài (Mt 14:13) như dân Do-thái xưa đi theo nhà lãnh đạo Mô-sê. Đức Giê-su trông thấy họ thì ‘chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ’ (Mt 14:14) như vị mục tử lý tưởng mà Ê-dê-kiên nói đến (Ed 34).
Thời Xuất Hành, dân Do-thái thiếu lòng tin vào Thiên Chúa nhưng Mô-sê đã củng cố lòng tin của họ khi ông xin Thiên Chúa ban man-na. Thời Thiên Sai, người ta cũng thiếu lòng tin vào Thiên Chúa nên Đức Giê-su chữa lành họ và củng cố đức tin của họ bằng Bí Tích Thánh Thể mà phép lạ hóa bánh ra nhiều là dấu chỉ.
Khi  bảo các môn đệ: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14:16), Đức Giê-su muốn nuôi người ta phần xác, nhưng khi phán: “Ai ăn bánh này thì sẽ được sống đời đời” (Ga 6:51), Ngài muốn nuôi người ta cả xác lẫn hồn.
Khi “Cầm năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng…” (Mt 14:19), Đức Giê-su dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa đã giải phóng Ít-ra-en khỏi Ai cập, nhưng khi Đức Giê-su cầm lấy bánh và sau khi đọc lời chúc tụng, đã bẻ ra, ban cho họ và nói: “Hãy cầm lấy mà ăn này là mình Ta” (Mt 26:26-27), Ngài dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa đã cứu nhân loại khỏi ma quỷ.
Ngày xưa, Đức Giê-su đã bảo các môn đệ lo cho dân được ăn và, trao quyền cho họ phân phát bánh cho dân (Mt 14:16-19); ngày nay, Ngài cũng trao quyền phân phát Bí Tích Thánh Thể cho các chức sắc trong Giáo Hội như lời th.Phao-lô nói với dân Cô-rin-tô: “Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa,tôi xin truyền lại cho anh em:Trong đêm bị nộp,Chúa Giê-su cầm lấy bánh…”(1Cor 11:23).
Theo Cựu Ước, bữa tiệc là biểu tượng của sự hiệp thông (St 31:54; Xh 18:12; 1Sm 9:12; Am 2:8; Hs 8:13) hay niềm hạnh phúc thời Thiên Sai (Is 48:21;49:9-10;55:1; 65:13; Dc 5:1; Is 25:6;Tv 23:1-5). Nhưng sự hiệp thông hay niềm hạnh phúc ấy sao người ta có được nếu Đấng Thiên Sai không hiến mình làm của ăn cho họ nhờ Thánh Thể 
                                                                                                               Lm Duy Sinh
TAKING THE FIVE LOAVES AND THE TWO FISH…, (Mt 14:13-21)
After John the Baptist was beheaded, Jesus on learning this, withdrew privately by boat to a lonely place. The crowds heard of this and followed Him (Mt 14:13) like the Jews of the old age who had followed Moses their leader into the desert. Seeing them, ‘His heart was moved with pity for them, and he cured the sick’ (Mt 14:14) like the ideal pastor who was referred to in the Book of Ezekiel (Ed 34).
 At the time of the Exodus, the Jews showed a lack of belief in God but Moses strengthened them in  faith, asking God to feed them with the manna from Heaven. In the Messianic Age, the Jews also lacked the belief in God but Jesus healed them and strengthened their faith through the Eucharist which was symbolised in the miraculous multiplication of bread and the sign of.
 When saying to His disciples “…give them some food yourselves” (Mt 14:16), Jesus wanted to feed the bodies of the multitudes attending. But when saying Whoever eats this bread will live forever” (John 6:51), He wanted to feed their inner spirit, their soul.
 When ”Taking the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, He said the blessing”, Jesus celebrated the rite of thanking God for freeing his people from King Pharaoh. But when Jesus took the bread, said the blessing, broke it, and giving it to his disciples by saying “Take and eat; this is my body” (Mt 26:26-27),He celebrated the communion, thanking God for freeing them from evils.
 Before, Jesus instructed His disciples to feed the crowds and granting them the authority to share the loaves (Mt 14:16-19). Now, He also grants them the authority to share the Eucharist  with  Church’s officials such as  St. Paul who said to the Corinthians: “For I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus, on the night He was handed over, took bread,…” (1Cor 11:23).
According to the Old Testament, the banquet represents a communion (Genesis 31:54, Exodus 18:12; 1Sm 9:12; Am 2:8; Hos 8:13) or the happiness in theMessianic time(Is 48:21;49:9-10;55:1; 65:13;Dc51;Is 25:6;Tv 23:1-5). But if the Messiah had not sacrificed Himself for humanity  through the Eucharist, would they indeed receive happiness and communion with Him?
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: