Trang chủ > Uncategorized > “O YOU OF LITTLE FAITH, WHY DID YOU DOUBT?”(Mt 14:22-33)

“O YOU OF LITTLE FAITH, WHY DID YOU DOUBT?”(Mt 14:22-33)

“O YOU OF LITTLE FAITH, WHY DID YOU DOUBT?”(Mt 14:22-33)
 In a deserted place, Jesus with His miracle of the multiplication of the loaves and fishes strengthened the belief of the crowds who followed Him (Mt 14:13-21) and, on the sea, walking on the water He also strengthened the belief of Peter and his friends (Mt 14:22-33).
 In the biblical language, the sea signifies the place for the devil’s activities (Job 7:12; Is 27:1; 51:9t; Daniel 7…). The sentence ‘the boat…was being tossed about by the waves’ in Matthew 14:24  was understood as the ‘Church was being suppressed by enemies’ because the verb ‘was being tossed’ means ‘was being suppressed’.
When walking on the water and saying “…It is I” (Mt 14:27), Jesus revealed that only He was God who, in the old testament, said this once He comes and saves somebody (Gen 17:1; 26:24; Ex 3:6.14).
 With His divine power (Job 9:8;38:16;Ps 77:20;Hab 3:15;Sir 24:5), Jesus walked on the water. He shared His power with Peter: “Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus”(Mt 14:29). To do this required faith in God, however as Peter realised he was walking on the water on seeing Jesus he “began to sink and cried out, “Lord, save me!” (Mt 14:30).
 Appropriate to leadership, Peter would usually lead the first one to go ahead in communal activities. In the boat, Peter said: “Lord, if it is you, command me to come to you on the water.” (Mt 14:28). To be elected as ‘rock’ in the establishment of the Church, Peter was strengthened in belief by being freed from drowning (Mt 14:31).
 Matthew recounted: “Those who were in the boat did him homage”, saying, “Truly, you are the Son of God.” (Mt 14:33). Maybe the disciples in the boat were not convinced of the saying but writing this, Matthew intended to describe the belief of the post-resurrection Church in Jesus’ divinity, ‘the proper captain’.
 
“NGƯỜI ĐÂU MÀ KÉM TIN VẬY! SAO LẠI HOÀI NGHI? ” (Mt 14:22-33)
Ở trong hoang địa, bằng việc hóa bánh ra nhiều, Đức Giê-su đã củng cố niềm tin của đông đảo dân chúng đi theo Ngài (Mt 14:13-21) và, trên biển động, bằng việc đi trên đó, Ngài cũng củng cố niềm tin của Phê-rô và các bạn ông (Mt 14:22-33).
Theo ngôn ngữ Thánh Kinh, biển là nơi các tà thần hoạt động (G 7:12; Is 27:1; 51:9t; Đn 7…). Câu ‘Thuyền… bị sóng đánh’ trong Mát-thêu 14:24 được hiểu là Giáo Hội bị kẻ thù bách hại vì động từ ‘bị đánh’ có nghĩa là ‘bị bách hại’.
Khi đi trên mặt biển và nói : “…Chính Thầy đây…” (Mt 14:27), Đức Giê-su tỏ ra mình là Thiên Chúa, Đấng trong Cựu Ước đã nói như thế mỗi lần đến cứu độ ai (St 17:1; 26:24; Xh 3:6.14).
Với quyền năng Thiên Chúa của mình (G 9:8;38:16;Tv 77:20;Hb 3:15;Hc 24:5), Đức Giê-su đi trên mặt biển. Ngài thông quyền đó cho Phê-rô: “Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-su” (Mt 14:29). Quyền đó đòi có đức tin vì khi Phê-rô hồ nghi sự hiện diện của Chúa, ông ‘bắt đầu chìm’ và la lên ‘xin cứu con với’ (Mt 14:30).
Với năng khiếu lãnh đạo, Phê-rô thường đi đầu trong mọi công việc chung. Trên thuyền, ông thưa với Chúa : “ Lạy thầy, nếu thầy muốn, xin Thầy truyền cho con đi trên mặt nước đến với Ngài” (Mt 14:28). Nhưng để được đặt làm ‘đá tảng’ trong việc xây nên Giáo Hội sau này (Mt 16:16-18), Phê-rô đã được củng cố đức tin  bằng việc Chúa cứu ông khỏi chết chìm (Mt 14:31).
Mát-thêu kể lại: “Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!” (Mt 14:33). Có lẽ ‘ở trong thuyền’ các môn đệ chưa xác tín điều họ nói  nhưng Mát-thêu viết như thế để nói về niềm tin của Giáo Hội hậu phục sinh vào thiên tính của Đức Giê-su, ‘thuyền trưởng’ đích thật.
                                                                                                 Lm Duy Sinh
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: