Trang chủ > Uncategorized > “YOU ARE THE MESSIAH, THE SON OF THE LIVING GOD.” (Mt 16:16)

“YOU ARE THE MESSIAH, THE SON OF THE LIVING GOD.” (Mt 16:16)

 THẦY LÀ ĐẤNG KI-TÔ, CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG (Mt 16:16)
Khi hỏi các môn đệ “Người ta nói Con Người là ai?” (Mt 16:13), dường như Đức Giê-su muốn mọi người tin Ngài là Đấng Thiên Sai khiêm nhu (Mt 8:20; 17:22) hay như vua vinh quang tái lâm (Mt 16:28;26:63).
Không được mạc khải, mọi người tin Đức Giê-su chỉ là tiên tri. Trái lại được mạc khải, Phê-rô đã tuyên tín  Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai và là Con Thiên Chúa (Mt 16:14-16). Như vậy Giê-su nghĩa là Thiên Chúa-cứu độtrải qua đau khổ để vào vinh quang.
Đức Giê-su thừa nhận Phê-rô là có phúc vì được Chúa Cha mạc khải cho như thế (Mt 16:17). Thật vậy, biết Chúa thì yêu Ngài và, yêu Ngài thì hạnh phúc.
Hội Thánh là cộng đòan những kẻ tin vào Đức Ki-tô  và, Phê-rô phải là ‘đá tảng’ xây nên Hội Thánh đó vì đã được ban cho đức tin như thế.
Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành nên Ngài là chủ thực sự của Hội Thánh. Đức Giê-su  muốn  Phê-rô tham gia vào chức vụ đó  khi phán với ông: “Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: Dưới đất anh ràng buộc gì, trên trời cũng ràng buộc điều ấy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi điều ấy” (Mt 16:19).
‘Ràng buộc và tháo cởi’ là những thuật ngữ của các kinh sư. Chúng có nghĩa là tuyên bố một giáo thuyết hay một hành vi luân lý là đúng hay sai và, đôi khi có nghĩa là nhận vào hay loại trừ ai ra khỏi cộng đoàn.
Thật vậy, đã là hội thì Hội Thánh phải có cơ cấu mà có cơ cấu thì phải có đầu. Đầu đó là Thiên Chúa mà Phê-rô là đại diện. Ông cũng đại diện cho cả và Hội Thánh nên ông phải điều hành Hội Thánh nhân danh Hội Thánh chứ không nhân danh chính mình.
Đức Giê-su đã cấm các môn đệ sớm tiết lộ mạc khải trên vì người Do-thái chưa hiểu rằng để cứu độ nhân loại, Thiên Chúa phải chịu đau khổ rồi mới vào vinh quang (Lc 24:26).,.
                                                                                               Lm. Duy Sinh
“YOU ARE THE MESSIAH, THE SON OF THE LIVING GOD.” (Mt 16:16)
When Jesus asked His disciples “Who do people say is the Son of Man?” (Mt 16:13), maybe He wanted the people to believe Him to be the Messiah of humility (Mt 8:20; 17:22) or to be the glorious king who will come again (Mt 16:28; 26:63). 
With no revelation, most people believed that Jesus was only a prophet. But with revelation,  Peter confessed that Jesus was the Messiah and the Son of God (Mt 16:14-16).  So truly, Jesus means ‘God is help’ , entering the glory through sufferings.
Jesus acknowledged that Peter was  blessed for he was revealed  this by the heavenly Father(Mt 16:17). In fact, to understand  God means to love Him and to love means to be blessed.
The Church is a community of believers in Christ and, Peter must be ‘the rock’ for  the establishment of this Church for he was granted such a faith.
 Because God is the Creator, He must be the genuine master of the Church. But Jesus wanted Peter to share this responsibility with Him. He said: “I will give you the keys to the kingdom of heaven.  Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven.”(Mt 16:19).
 ‘To bind and to loose’ are the terms used by the scribes. They signify any doctrine to be true or false and,  to alienate or accept someone from the community.
In fact, like a society, the Church is a structure and a structure needs a head. The head of the Church is God and Peter is His representative . Because He is also the representative of the Church, He must direct the community on behalf of the Church.
 Jesus ordered his disciples not to share this revelation with others for  the Jews would not  understand this yet:To bring salvation, the Messiah must suffer to enter the glory (Luke 24:26).
 
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: