Trang chủ > Uncategorized > HE MUST GO TO JERUSALEM AND SUFFER GREATLY FROM THE ELDERS,(Mt 16:21)

HE MUST GO TO JERUSALEM AND SUFFER GREATLY FROM THE ELDERS,(Mt 16:21)

NGƯỜI PHẢI ĐI GIÊ-RU-SA-LEM, PHẢI CHỊU NHIỀU ĐAU KHỔ…(Mt 16:21)
Cho đến thời Đức Giê-su, hầu hết người Do-thái tin Đấng Cứu thế phải là vua kiêu kỳ và đem lại lợi lộc chóng qua cho họ. Nhưng Đức Giê-su mạc khải cho các môn đệ Ngài biết rằng, Đấng cứu Thế đích thật phải khiêm nhường, chịu nhiều đau khổ để đem lại sự sống vĩnh cửu cho nhân loại. Bởi vậy, Mát-thêu thánh ký ghi nhận :”Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16:21).
Trước kia Xa-tan đã khuyên can Đức Giê-su bất tuân ý Thiên Chúa : Vui chịu đau khổ để đền tội nhân loại (Mt 4:1-11). Sau này Xa-tan đã xúi Phê-rô làm như nó nhưng Đức Giê-su bảo ông: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16:23). Xa-tan nguyên nghĩa là ‘kẻ phá rối’; ‘lui lại đàng sau Thầy’ nghĩa là theo Ngài, không theo xa-tan. Tư tưởng của loài người là tư tưởng kiêu ngạo: Muốn nên bằng Thiên Chúa (St 3:5).
Bởi vậy, để đền tội kiêu ngạo của loài người, Đức Giê-su đã vâng lời Thiên Chúa như lời Th.Phao-lô nói: “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục…” (Dt 5,8).
Đấng Cứu Thế phải chết đi rồi mới phục sinh (Mt 16:21). Những ai đi theo Ngài cũng phải như thế vì Ngài phán: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy…” (Mt 16:24-25).
Thật vậy, người ta nên từ bỏ cái tôi của kiêu ngạo mà vâng lời Thiên Chúa để được sống; trái lại , không vâng lời Ngài sẽ phải chết (St 3:3).
Trên đời này không có con đường cứu độ khác ngoài con đường của Đức Giê-su đã đi “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm” (Mt 16:27).,.
                                                                          Lm.Duy Sinh                                                 
HE MUST GO TO JERUSALEM AND SUFFER GREATLY FROM THE ELDERS,(Mt 16:21)
Until the time of Jesus, most Jews thought that their Messiah would be a proud individual who would bring them a great riches. But Jesus revealed to His disciples that a genuine Messiah must behave humbly and suffer greatly to bring everlasting life to human beings. Therefore, Matthew writes: “From that time on, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer greatly from the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed and on the third day be raised “ (Mt 16:21).
Previously, Satan endeavoured to dissuade Jesus from obeying God’s intention – to suffer willingly for the redemption of human beings (Mt 4:1-11). Later, Satan induced Peter to do the same but Jesus said to him: “Get behind me, Satan! You are an obstacle to me. You are thinking not as God does, but as human beings do.” (Mt 16:23). Satan means primarily ‘the obstructionist’;  ‘Get behind me’ means to follow Him, not Satan. To think as human beings means to think arrogantly : to want to become like God (Gen 3:5).
Therefore, to redeem the arrogance of human beings, Jesus obeyed God as St. Paul said: “Son though he was, he learned obedience from what he suffered” (Hebr 5:8).
The Messiah must go through death to arrive at life. So do those who followed Him for “Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it…” (Mt 16:24-26).
In fact, people should deny their arrogant selves and be obedient to God in order to gain life; in contrast, anyone who does not obey Him will die (Gen 3:3).
The world over, there is no way other than through Jesus,“For the Son of Man will come with his angels in his Father’s glory, and then he will repay everyone according to his conduct” (Mt 16:27).
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: