Trang chủ > Uncategorized > TAX COLLECTORS AND PROSTITUTES ARE ENTERING THE KINGDOM OF GOD BEFORE YOU (Mt 21:31)

TAX COLLECTORS AND PROSTITUTES ARE ENTERING THE KINGDOM OF GOD BEFORE YOU (Mt 21:31)

NGƯỜI THU THUẾ VÀ GÁI ĐIẾM VÀO NƯỚC THIÊN CHÚA TRƯỚC CÁC ÔNG (Mt 21:31)
Đó là điều Đức Giê-su cả quyết khi Ngài nói dụ ngôn Hai Người Con cho các thượng tế và kỳ mục nghe (Mt 21:23.28). Dụ ngôn này nhằm kêu gọi họ sám hối và ai tin vào Ngài sẽ được cứu độ.
Người cha kia sai hai người con đi làm vườn nho. Người con thứ nhất thưa với cha rằng nó không muốn đi làm vườn nho nhưng sau đó hối hận lại đi (Mt 21:29). Người con đó là những người thu thuế và gái điếm. Họ ‘thi hành ý muốn của Cha’ tức vâng lời Cha và được vào Nước Thiên Chúa (Mt 21:31).
Người con thứ hai thưa: ‘Vâng’ nhưng lại không đi (Mt 21:30). Người con này là các thượng tế và kỳ mục (Mt 21:23. 28). Họ đã không chịu hối hận mà tin vào Gio-an, vị tiền hô của Đấng Cứu Thế (Mt 21:32). Câu ‘những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông’ (Mt 21:31) có nghĩa là các thượng tế và kỳ mục bị bỏ lại đàng sau, không được vào nước Chúa.
Thật vậy, người ta cần phải sám hối và tin vào Tin Mừng của Đức Giê-su thì mới được cứu độ vì tội tổ tông đã làm cho người ta xa rời Thiên Chúa và trở nên lầm lạc.
Các thượng tế và kỳ mục biết sứ điệp của Gio-an Tiền Hô và của Đức Giê-su là ‘do Trời’ (Mt 21:25) nhưng không chịu tin vào hai Đấng, nghĩa là không sám hối và ‘thi hành ý muốn của Cha’ qua lời dạy của hai Đấng. Họ không chịu tin vì sợ mất bổng lộc và phải từ bỏ cái tôi.
Có thể nói, nếu tội tổ tông đã làm cho người ta lý trí lầm lạc, thân xác nặng nề thì chỉ còn một cách nên hoàn thiện và đạt được Nước Chúa là vâng lời Cha, từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Đức Giê-su.
Tin Mừng mà các thượng tế và kỳ mục chối từ thì những người thu thuế và gái điếm lại khiêm nhường chấp nhận (Mt 21:32 ) vì thấy mình cần được giải thoát khỏi tội lỗi xấu xa.,.

Lm. Duy Sinh

TAX COLLECTORS AND PROSTITUTES ARE ENTERING THE KINGDOM OF GOD BEFORE YOU (Mt 21:31)
This is the statement Jesus made when he told the parable of the Two Sons to the chief priests and the elders of the people(Mt 21:23.28). This parable is for their repentance and anyone who has faith in him will be saved.
There was a father who sent his two sons to work in the vineyard. The first said to his father that he would not go, but afterwards he changed his mind and went (Mt 21:29). He represents the tax collectors and prostitutes. They ‘did their father’s will’, obeyed him and entered the kingdom of God (Mt 21:31).
The second son said in reply, ’yes, sir’ but did not go (Mt 21:30). He represents the chief priests and the elders of the people (Mt 21:23.28). They did not believe John, the announcer of the Messiah (Mt 21:32). The phrase “tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God before you” (Mt 21:31) means that the chief priests and the elders of the people would be abandoned and would not enter the kingdom of God .
In fact, it is necessary for redemption to repent and to believe in the Gospel of Jesus. This is the payment for the original sin which separated people from God.
The chief priests and the elders of the people learned that the mission of John and of Jesus was ‘of heavenly origin’ (Mt 21:25), but they did not believe in them, they did not repent and they did not follow their father’s will in their teachings.They did not believe, worrying about loss of privileges and about self-denial.
Speaking as possible, the original sin made people errant in spirit and heavy in body. Thus, the best way to perfection and to the kingdom of God is by obeying the Father, denying one’s self and taking up the cross to follow Jesus.
The Good News that the chief priests and the elders of the people denied, were accepted humbly by tax collectors and prostitutes (Mt 21:32 ) for they feel necessary to be freed from evils.

Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
  1. Tháng Chín 24, 2014 lúc 2:55 sáng

    Xin Chúa trả ơn vô cùng cho kẻ làm phúc cho chúng con, Mr Browm, là Đại Ân Nhân hằng tuần tiếp tế Viện Trợ MỸ cho Nhà Don chúng con ăn no phỉnh bụng; còn dư 12 thúng đầy cho vào Adm làm lương khô, để khi nào có ai đói bụng cứ bốc lấy mà dùng vụng trong kho, cho đến khi bụng Y có bầu sắp đẻ như ai? Cứ hỏi DK sẽ biết…

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: