Trang chủ > Uncategorized > MẸ THIÊN CHÚA ĐEM LẠI PHÚC LÀNH CHO NHÂN LOẠI

MẸ THIÊN CHÚA ĐEM LẠI PHÚC LÀNH CHO NHÂN LOẠI

 

LỄ MẸ THIÊM CHÚA

MẸ THIÊN CHÚA ĐEM LẠI PHÚC LÀNH CHO NHÂN LOẠI

Thời Mô-sê, con cái Ít-ra-en được phúc lành của Thiên Chúa là do việc chúc lành của A-ha-ron và con cái ông (x.Ds 6:22-27).

Cũng vậy, theo Tin Mừng Lu-ca, ơn cứu độ- phúc lành của Thiên Chúa- đã được ban cho nhân loại qua việc Thiên Chúa làm người nhờ Đức Ma-ri-a: “Khi ấy các người chăn chiên hối hả đi đến Bê-lem. Họ gặp Ma-ri-a, Giu-se cùng Hài Nhi được đặt trong máng cỏ…khi Hài Nhi được tám ngày, lúc phải làm lễ Cắt Bì, người ta đật tên cho Hài Nhi là Giê-su…” (Lc 2:16-21).

Đức Ma-ri-a ‘hằng ghi nhớ tất cả những việc ấy và suy niệm trong lòng’ (Lc 2:19). Thực vậy suốt đời Người tìm hiểu phúc lành đó vì chỉ sau Chúa phục sinh Người mới thấu hiểu.

Theo Th.Phao-lô, nhân loại lại được làm con Thiên Chúa vì Chúa Cha đã sai Con  của Người đến và sinh ra ‘làm con người phụ nữ, sống dưới Lề Luật để chuộc những ai sống dười lề Luật’ (x.Gl 4:4-7).

Lạy Mẹ Thiên Chúa, con cám ơn Mẹ vì nhờ Mẹ nhân loại được phúc lành -ơn cứu độ. Amen.

 

GOD’ SMOTHER BROUGHT THE BLESSING TO THE HUMINITY

At the time of Moses, the children of Israel received God’s blessings  through the blessing of Aaron and his children (cf.Num 6:22-27).

Similarly, according to Luke’s Gospel, that same salvation – a blessing from God – was bestowed to humanity by God becoming man through Mary: “So they went in haste and found Mary and Joseph, and the infant lying in the manger…When eight days were completed He was circumcised, and He was named Jesus…”(Lk 2:16-21).

Mary ‘kept all these things, reflecting on them in her heart’ (Lk 2:19). In fact, She thought about this blessing during her life for it was only after Jesus’ resurrection that she could comprehend the meaning of the life God had asked of her.

St. Paul writes that humanity ‘might receive adoption’ for the Father ‘sent his Son, born of a woman, born under the law, to ransom those under the law’ (Gal 4:4-7).

Dear Mother of God, I thank you, for through your faith, humanity has been blessed by God to receive His salvation. Amen.

Jos.M.Rao, Dang Van, pp

Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: