Trang chủ > Uncategorized > NHỜ ƠN MẠC KHẢI CHƯ DÂN ĐI VÀO HỘI THÁNH

NHỜ ƠN MẠC KHẢI CHƯ DÂN ĐI VÀO HỘI THÁNH

LỄ HIỂN LINH

NHỜ ƠN MẠC KHẢI CHƯ DÂN ĐI VÀO HỘI THÁNH

Nhở ơn mạc khải, chư dân đi vào Hội Thánh. Đó là điều I-sai-a đã tiên báo và được ứng nghiệm khi Thiên Chúa ra đời làm người.

I-sai-a tiên báo: “Đứng lên, bừng sáng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi, vì ánh sáng của ngươi đến rồi…Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi…tất cả người từ Sơ-va kéo đến, mang theo vàng và trầm hương và loan truyền lời ca tụng Chúa” (Is 60:1-6).

Theo Tin Mừng Mát-thêu, một số chiêm tinh gia như đại diện chư dân, đã tin ‘Đấng Chân Lý Nhập Thể’ của đạo Zarathustra là Vua Thiên Sai của người Do-thái, đã ra đời khi Thiên Chúa cho các ông thấy ngôi sao của Người xuất hiện (x.Ds 24:17). Ông viết: “…Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi và thân mẫu là Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người…” (Mt 2:10-11). Ngôi sao ở đây là Vua Cứu Thế. ‘Trông thấy’ là được mạc khải. ‘Nhà’ là Ít-ra-en mới-Hội Thánh.

Th.Phao-lô trong thơ gởi dân Ê-phê-sô đã nói rằng nhờ Chúa mạc khải, chư dân đi vào Hội Thánh: “…Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là: trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa” (Eph 3:5-6).

Lạy Chúa, Chúa muốn cứu độ mọi người, xin giúp con biết loan báo Tin Mừng. Amen.

NATIONS SHALL COME INTO THE CHURCH BY THE REVELATION OF GOD-THE EPIPHANY OF THE LORD

Nations shall come into the Church by the revelation of God. Thus fulfilling Isaiah’s prophesy.

Isaiah said,“Arise! Shine, for your light has come…Nations shall walk by your light…All from Sheba shall come bearing gold and frankincense, and heralding the praises of the Lord” (Is 60:1-6).

According to Matthew’s Gospel, some magi as the representatives of  the Nations believed that the ‘The Incarnate Truth’ in the religion of Zarathrustra was the Messiah of the Jews, born into the world when God let them see the appearance of His star. (cf. Num 24:17). He  wrote, “They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house they saw the child with Mary his mother. They prostrated themselves and did him homage….” (Mt 2:10-11). This star represented the Saviour, God had become man; ‘seeing’ meant ‘to be revealed’; ‘the house’ referred to as the new Israel- the Church.

To the Ephesians, St, Paul said that nations shall come into the church by revelation, “which was not made known to human beings in other generations as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles are co-heirs, members of the same body, and co-partners in the promise in Christ Jesus through the gospel” (Ep 3:5-6).

Loving Lord, You want everyone to be saved; help me to know how to preach the Gospel. Amen.

 

Jos.M Rao,Dang Van, pp

Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: